Tổng hợp các phím tắt trong After Effect mà bạn cần ghi nhớ

Trong quá trình thao tác với phần mềm After Effect việc sử dụng các phím tắt giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức đồng thời việc xử lý cũng mượt mà hơn. Vậy mời bạn đọc cùng Box tìm hiểu các phím tắt trong After Effect giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn.

Mục lục bài viết

Các phím tắt trong After Effect 

nhung-phim-tat-trong-AECác phím tắt trong AE

Các phím tắt cơ bản

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT
1 Ctrl + C/ Ctrl + V Copy/dán Layer (Dán đầu timeline)
2 Ctrl + Alt + V Dán Layer vào vị trí bạn cần trên Timeline
3 Ctrl + Mũi tên lên/xuống Chuyển chọn Layer
4 Ctrl + A Chọn tất cả
5 Ctrl + Shift + A/ F2 Bỏ chọn tất cả
6 Enter Đổi tên layer, composition, thư mục, effect, nhóm, mask
7 Ctrl + Z Lùi lại bước trước
8 Ctrl + Shift + Z Lùi lại bước sau

Phím tắt cơ bản trong AE

Các phím tắt điều khiển layer

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT
Tạo Layer
1 Ctrl + / Chèn source từ bảng project vào Timeline
2 Ctrl + Y Tạo Solid Layer
3 Ctrl + Alt + Y Tạo adjustment layer
4 Ctrl + Alt + Shift + Y Tạo null Layer (Layer trống, chứa chuyển động)
Thao tác làm việc với Layer
5 Ctrl + A Chọn tất cả Layer
6 Ctrl + Shift + A Bỏ chọn tất cả Layer
7 Ctrl + Mũi tên lên/ Mũi tên xuống Chuyển chọn Layer
8 Đúp chuột Mở layer
9 Ctrl + [ ] Sắp xếp thứ tự Layer
10 Ctrl + C/ Ctrl + V Copy/dán Layer (Dán đầu timeline)
11 Ctrl + Alt + V Dán Layer vào vị trí bạn cần trên Timeline
12 Ctrl + D Nhân đôi Layer
13 Shift + D Cắt đôi Layer ở khoảng thời gian đang đặt (tạo thành 2 Layer)
14 Ctrl + L Khóa Layer
15 Ctrl + Shift + L Bỏ khóa Layer
16 A Mở tâm xoay (Anchor Point)
17 P Mở vị trí (Position)
18 S Mở bảng phóng to, thu nhỏ (Scale)
19 R Mở bảng xoay (Rotation)
20 T Mở bảng điều khiển độ trong (Opacity)
21 U Mở các thuộc tính đã có keyframe trên bảng Layer
Xử lý hiệu ứng (Effects) trên Layer
22 Đúp chuột vào hiệu ứng Thêm hiệu ứng vào layer
23 Ctrl+Alt+Shift+E Dùng hiệu ứng vừa được sử dụng
24 Ctrl+Alt+Shift+F Dùng Animation vừa được sử dụng
25 E Mở bảng hiệu ứng nếu gắn hiệu ứng (Effect)
26 Ctrl+Shift+T Mở bảng hiệu ứng của layer (Effects)
27 Ctrl+Shift+E Xóa tất cả hiệu ứng trong layer

Phím tắt điều khiển layout

Phím tắt xử lý timeline

Phím tắt xử lý timeline

Các phím tắt thay đổi chuột

STT
PHÍM TẮT
CHỨC NĂNG PHÍM TẮT
1 V Selection Tool – Công cụ chọn vùng
2 Giữ phím Ctrl Selection Tool (V) tạm thời
3 H Hand Tool
4 Giữ phím Space Trỏ chuột bàn tay (Handtool) tạm thời
5 Z Zoom Tool – Công cụ phóng to thu nhỏ
6 Ctrl + T Horizontal Type Tool – Công cụ viết chữ
7 Q Rectangle Tool – Công cụ vẽ mặt nạ cơ bản (Mask)
8 G Pen Tool – Công cụ vẽ mặt nạ (Mask) bằng Pen Tool
9 Ctrl+Alt Tạm thời dùng Pen Tool khi đang dùng Selection Tool
10 W Rotation Tool – Công cụ xoay hình
11 C Camera Tool – Công cụ điều khiển Camera
12 Y Pan Behind (Anchor Point) Tools – Công cụ đổi tâm xoay hình
13 Ctrl + B Brush Tool, Clone Stamp Tool, Eraser Tool

Phím tắt thay đổi chuột

Phím tắt xử lý file

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT
Phím tắt trong Project
1 Ctrl + Alt + N Tạo Project
2 Ctrl + O Mở Project
3 Ctrl + Alt + Shift + P Mở Project được mở gần nhất
4 Ctrl + Alt + Shift +K Mở cài đặt Project (Project Setting)
5 Ctrl + W Đóng project
6 Ctrl + Q Đóng phần mềm
Phím tắt Composition
7 Ctrl+N Tạo composition
8 Ctrl+K Mở hộp thoại cài đặt composition (Composition Setting)
9 B or N Đặt thời điểm đầu và kết thúc của không gian làm việc
10 Ctrl+Alt+B Đặt không gian làm việc là thời lượng của layer được chọn
11 Ctrl + Shift + C Tạo Composition trên các layer đang chọn
Phím tắt tại Project Panel
12 Ctrl + I Import File
13 Ctrl + Alt + I Nhập nhiều File cùng 1 lúc
14 Ctrl + Alt + Shift + N Tạo thư mục mới
15 Ctrl+E Preview (xem trước) file video footage
16 Ctrl+H Thay thế video footage
17 Ctrl+Alt+L Làm mới footage được chọn
18 Shift + Mũi tên lên/ xuống Mở rộng File lựa chọn trong Tab Project
19 Ctrl+Backspace Xóa một file video
20 Ctrl + F Tìm kiếm trong Project Panel
Phím tắt Render
21 Ctrl+S Lưu project
22 Ctrl+Shift+S Lưu project ra một bản khác
23 Ctrl + M Chuyển Composition đang làm việc sang bảng Render
24 Ctrl+Shift+/ Thêm 1 composition vào hàng đợi render
25 Ctrl+Alt+M Thêm 1 composition vào hàng đợi render của Adobe Ecoding
26 Ctrl+Alt+S Thêm frame vào hàng đợi render
27 Ctrl+Shift+D Nhân đôi file render

Phím tắt xử lý file

Phím tắt Preference

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT
1 Ctrl+0 Đóng mở project panel
2 Ctrl+Alt+0 Đóng mở hộp thoại Render
3 Ctrl + 1 Đóng mở hộp thoại công cụ (Tool)
4 Ctrl+2 Đóng mở hộp thoại thông tin (Info)
5 Ctrl+3 Đóng mở hôp thoại xem trước (Preview)
6 Ctrl + 4 Đóng mở họp thoại âm thanh (Audio)
7 Ctrl+5 Đóng mở hộp thoại hiệu ứng (Effects & Presets)
8 Ctrl+7 Đóng mở hộp thoại gõ văn bản (Text)
9 Ctrl+9 Đóng mở hộp thoại bút vẽ (Brushes)
10 F3 Mở Effect Control
Đổi định dạng không gian làm việc
11 Shift + F10 Giao diện chuẩn Standard
12 Shift + F11 Giao diện chuyển động Animation
13 Shift + F12 Giao diện hiệu ứng Effects

Phím tắt Preferece

Tổng hợp

Trên đây là tổng hợp các phím tắt trong After Effect mà bạn cần ghi nhớ để giúp tiết kiệm thời gian đồng thời việc giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn xử lý hiệu ứng video nhanh hơn.

Chúc các bạn thành công!

3.1/5 - (96 bình chọn)