Cách thuyết trình bằng Tiếng anh giúp bạn tự tin tỏa sáng

Cách thuyết trình bằng Tiếng Anh là một trong những kỹ năng quan trọng bạn cần học nếu muốn xin việc vào các công ty nước ngoài.

Vậy làm thế nào để có một bài thuyết trình lưu loát, chuyên nghiệp với nội dung chất lượng nhất. Mời bạn đọc tham khảo các nội dung chi tiết thông qua bài viết dưới đây.

👉 Xem thêm: Học cách thuyết trình bằng tiếng Hàn ấn tượng nhất

👉 Xem thêm: Cách thuyết trình tiếng Nhật đơn giản dành cho người mới

Mục lục bài viết

Cách thuyết trình bằng Tiếng Anh từ những chủ đề thu hút

Lựa chọn chủ đề là điều cần thiết giúp bạn tạo ra sự hứng thú của người nghe trong suốt thời gian thuyết trình. Cách thuyết trình bằng Tiếng Anh từ những chủ đề thú vị sẽ giúp bạn tạo ra một bài thuyết trình hoàn hảo, sang tạo nhất.

Bạn có thể tham khảo một số chủ đề như sau:

 • Chủ đề mà bạn đã biết: Nếu bạn thuyết trình về một chủ đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, để không làm khó dễ cho chính bản thân mình, bạn cần cần chủ đề mà bạn thật sự đam mê và tâm huyết với nó. Bằng cách này, bạn có thể thu hút sự quan tâm của khán giả một cách dễ dàng.
 • Chọn chủ đề phù hợp với hoàn ảnh: Chủ đề được chọn thuyết trình phải có tính giáo dục và phù hợp với đối tượng người nghe. Không lựa chọn những chủ đề gây tranh cãi và đi ngược lại với những hoàn cảnh.
 • Chủ đề phù hợp với khán giả: Để lựa chọn được chủ đề phù hợp với khán giả, bạn cần kiểm tra độ tuổi, nhân khẩu học của họ. Ví dụ, nếu bạn thuyết trình trong một lớp học, bạn có thể chọn các chủ đề về giáo dục. Nếu bạn thuyết trình cho khách hàng, bạn có thể chọn các chủ đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và những ưu đãi đặc biệt liên quan đến nó. 
 • Chủ đề đáp ứng với mục đích của bài thuyết trình: Bạn phải xác định được mục đích của bài thuyết trình là gì để có thể lựa chọn được chủ đề phù hợp. Mục đích có thể là cung cấp kiến thức đến khán giả, giải trí hoặc giới thiệu thông tin. 

Cách thuyết trình bằng Tiếng Anh ấn tượng

Phần giới thiệu

Phần giới thiệu đóng vai trò quan trọng giúp bạn gây được ấn tượng với người nghe. Với nội dung phần mở đầu, bạn có thể lựa chọn một trong hai cách là giới thiệu về bản thân hoặc giới thiệu về chủ đề thuyết trình.

Mẫu giới thiệu về bản thân

 1. Good morning/afternoon everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều mọi người/quý vị và các bạn)
 2. Hi, everyone. I’m Marc Hayward. Good to see you all. (Chào mọi người. Tôi là Marc Hayward. Rất vui được gặp tất cả các bạn)
 3. It’s a pleasure to welcome the President there. (Thật vinh hạnh được chào đón vị chủ tịch ở đây)
 4. On behalf of Bee Company. I’d like to welcome you. My name’s Mike. (Thay mặt công ty Bee. Chào mừng mọi người. Tên tôi là Mike)
 5. I’m … , from [Class]/[Group]. (Tôi là…, đến từ…)
 6. Let me introduce myself; my name is …, member of group 1 (Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là …, là thành viên của nhóm 1.)

Mẫu giới thiệu về chủ đề thuyết trình

 1. I plan to say a few words about… (Tôi dự định nói vài lời về…)
 2. I’m going to talk about…  (Tôi sẽ nói về…)
 3. The subject of my talk is… (Chủ đề cuộc nói chuyện của tôi là…)
 4. Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)
 5. I would like to present to you [topic]….(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)
 6. As you all know, today I am going to talk to you about [topic]….(Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)
 7. I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

Ngoài ra, đối với nội dung phần mở đầu, bạn có thể giới thiệu sơ lược về bố cục của bài thuyết trình. Chẳng hạn như:

 1. My talk will be in three parts. (Bài nói của tôi gồm 3 phần)
 2. I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi chia bài thuyết trình của mình thành 3 phần)
 3. In the first part… (Phần đầu là…)
 4. Then in the second part… (Sau đó tại phần giữa…)
 5. Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi sẽ nói về…)
 6. I’ll start with…then…next…finally… (Tôi bắt đầu với…sau đó là…tiếp theo đến…cuối cùng là…)
 7. My presentation is divided into x parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x phần.)
 8. I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ bắt đầu với/ Đầu tiên tôi sẽ nói về/ Tôi sẽ mở đầu với)
 9. then I will look at …(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần)
 10. Next,… (tiếp theo) and finally…(cuối cùng)

Phần nội dung chính

Học cách thuyết trình bằng Tiếng Anh sẽ tập trung vào nội dung chính. Để bắt đầu phần nội dung chính, bạn có thể thực hiện như sau:

Chuyển ý từ phần giới thiệu sang nội dung chính:

 1. Now let’s move to / turn to the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang phần đầu của bài trình bày, về vấn đề…)
 2. So, first… (Vì vậy, đầu tiên là…)
 3. To begin with… (Hãy bắt đầu với…)
 4. Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn xem xét…)
 5. This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…)
 6. That completes/concludes…  (Đó là kết thúc/ kết luận về…)
 7. That’s all I want to say (Đó là những gì tôi muốn nói)
 8. Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình bày về…)
 9. So now we come to the next point, which is… (Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, về…)
 10. Now I want to describe… (Bây giờ tôi muốn miêu tả về…)
 11. Let’s turn to the next issue… (Hãy đến với vấn đề tiếp theo)
 12. I’d now like to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng và nói về…)

Lựa chọn cách diễn đạt thu hút sự tập trung của người nghe

 1. I’m going to let you in on a secret… (Tôi sẽ nói cho bạn về một bí mật…)
 2. You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa, thì…)
 3. Because time is tight, you may want to consider. (Vì thời gian eo hẹp, bạn có thể muốn xem xét…)
 4. Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần quan trọng nhất dành cho bạn)
 5. Why you need to know bout… (Tại sao bạn nên biết về…)
 6. Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi gạch dưới điều này cho bạn)
 7. You may want to write this next part down. (Bạn có thể muốn ghi chép phần tiếp theo)
 8. If you’re only going to remember one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn ghi nhớ một điều, điều đó nên là…)
 9. If you’re only going to do one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn làm một thứ, điều đó hãy là…)

Bo-cuc-bai-thuyet-trinh-bang-Tieng-Anh (1)Cách thuyết trình bằng Tiếng Anh ấn tượng từ nội dung và chủ đề chất lượng

Nhấn mạnh những chi tiết quan trọng

 1. This graph shows you about… (Đồ thị này cho bạn thấy về…)
 2. Take a look at this…(Hãy xem cái này…)
 3. If you look at this, you will see…(Nếu bạn nhìn vào đó, bạn sẽ thấy…)
 4. This chart illustrates the figures… (Biểu đồ này minh họa các số liệu về…)
 5. This graph gives you a breakdown of… (Biểu đồ này cung cấp cho bạn về…

Phần kết thúc

Phần kết thúc của một bài thuyết trình bằng Tiếng Anh bao gồm các nội dung như sau:

Kết luận, tóm tắt

 1. Okay, that ends the third part of my talk. (Đã kết thúc phần trình bày thứ 3 của tôi)
 2. That’s all I want to say about… (Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về…)
 3. To sum up/conclude. (Để tóm tắt, kết luận)
 4. I’d like to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc bằng cách nhấn mạnh những điểm chính)
 5. I’d like to end with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc với một bản tóm tắt các điểm chính)
 6. Well, I’ve covered the points that I needed to present today. (Tôi đã bao quát các điểm mà tôi cần trình bày hôm nay)

Gửi lời cảm ơn đến khán giả đã lắng nghe

 1. I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tôi cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.)
 2. Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì sự lắng nghe/sự chú ý của bạn)
 3. Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì đã đến)
 4. Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)
 5. Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)
 6. Well that’s it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.)
 7. Many thanks for your attention. (Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.)
 8. May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.)

Tham khảo mẫu thuyết trình bằng Tiếng Anh ấn tượng

Mẫu 1: Family ( Gia đình )

Hello everyone, today I’m happy to introduce to you about my family. My family includes my mother, father and my little sister. Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing.

Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

Mau-thuyet-trinh-bang-Tieng-Anh (1)Cách thuyết trình bằng Tiếng Anh giúp bạn tự tin thể hiện trước đám đông

Mẫu 2: Environmental Pollution ( Ô nhiễm môi trường )

Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Lam, studying at A High School. Today, I am very glad to tell you about my topic “Air pollution”. My presentation is divided into three main parts including Causes of air pollution, Impacts, and  Suggestion of solutions. It takes me about 15 minutes to cover all of the main parts of my talk. If you have any questions, I will be happy to answer them after my presentation.

Air pollution is becoming more and more serious

First of all, I would like to talk about the Causes of air pollution. The first cause I want to mention is gas emissions from factories and vehicles. As the gases from factories are not treated, they are very harmful to not only the air but also the environment. One of the substances contributing to the air pollution found in these gas is carbon dioxide (CO2) – one is also included in the gas emissions from vehicles. Additionally, nowadays, more and more plants and vehicles are appearing, contributing to the more serious of air pollution. The more gases discharged into the air, the more polluted the air is. And this brings a number of bad effects on both the environment and humans.

Now, I will continue with the second part about its impacts. Firstly, the polluted air certainly affects the environment. The air pollution means that the CO2 in the air is high, and this gas will cause the greenhouse effect. This phenomenon will result in global warming and this is very bad for the environment. Also, the ecosystem is influenced because, in places where the CO2 is more than Oxide, living things are hard to survive. They can die or become extinction. Another impact is harming human life. The polluted air damages people’s health because it causes respiratory diseases. Besides, it might have negative influences on daily life. As the air is polluted seriously, people will prefer staying at home rather than going out to avoid diseases, interrupting their lives. Moreover, pollution also costs the government money to handle problems. Every year, the government needs to spend a large amount of money to deal with air pollution to better society. If it is not prevented as soon as possible, the amount will increase gradually.

Trees are useful assistants to reduce air pollution

Finally, I want to talk about the suggestion for solutions to solve the air pollution problem. Objectively speaking, it would be better if the government have suitable strategies such as encouraging people not to cut down trees without its permission and to use public transport to reduce the number of the vehicles as well as implementing appropriate strict laws to require plants to treat their exhausted gas before they are discharged into the air. Subjectively speaking, we should be aware of air protection. We should use green energy and not cut down trees without permission from the government and travel by walk or by bike. Let’s protect our air for the next generation together.

This brings me to the end of my presentation. To sum up, I would like to mention what I have said so far. First, I talk about the causes of air pollution. Next, its effects are mentioned, and finally, I suggest some solutions to protect our air. Thanks for listening. Now, it’s time for Q and A.

Tổng kết

Cách thuyết trình bằng Tiếng Anh không hề khó nếu bạn tự tin vượt qua nỗi sợ của chính mình. Với những kiến thức mà Box.edu đã chia sẻ, hy vọng bạn có thể học thuyết trình bằng Tiếng Anh dễ dàng hơn. 

Ngoài ra, với những ai quan tâm muốn nâng cao kỹ năng thuyết trình hãy tham khảo ngay khoá học thuyết trình tại Box, các chuyên gia hướng dẫn chi tiết bài bản và dễ hiểu giúp bạn thuyết trình tự tin hơn.

Cảm ơn và chúc bạn thành công!

5/5 - (5 bình chọn)