Những điều cần biết về đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Trong đầu tư chứng khoán thì các nhà đầu tư cũng sẽ quan tâm về ngày đáo hạn. Đây được coi là phương án và chiến lược quan trọng của các doanh nghiệp. Trong quá trình tham gia đầu tư chứng khóa. Cụ thể đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là gì. Thì hãy cùng Box tìm hiểu kỹ hơn ở bài viết dưới đây nhé!

👉 Xem thêm: Lưu ký chứng khoán

Mục lục bài viết

Đầu tư đến ngày đáo hạn là gì?

dau-tu-den-ngay-dao-han-la-gi.jpg
Đầu tư đến ngày đáo hạn là gì?

Khái niệm

Bất kỳ ai khi tham gia vào đầu tư chứng khoán thì sẽ hiểu được khái niệm này. Nếu được chia theo tiêu thức thì hời gian nắm giữ đáo hạn được chia làm hai hình thức đầu tư. Chính là: đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Đầu tư ngắn hạn được hiểu là các khoản đầu tư nắm giữ không quá thời hạn 1 năm. Và chúng thường có tính thanh khoản rất cao. Ngược lại đầu tư dài hạn là những khoản đầu tư trên 1 năm. Và thường thì độ thanh khoản của chúng sẽ không cao.

Còn đầu tư ngày đáo hạn là các khoản đầu tư dài hạn. Và đồng thời sẽ có những quy định làm hạn chế. Không cho các nhà đầu tư hay doanh nghiệp chuyển đổi nhanh chóng. Ví dụ của các khoản đầu tư tài chính không phải là các khoản đầu tư chứng khoán. Đó là: tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng hay các khoản cho vay có lãi…

Đặc điểm chung

Các loại chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Được mua để sở hữu cho đến khi được đáo hạn. Ngoài ra trái phiếu và các phương tiện nợ khác – ví dụ như: chứng chỉ tiền gửi (CD) – là hình thức đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) phổ biến nhất. Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một dòng thu nhập ổn đinh hơn.

Tuy nhiên, chúng sẽ không phù hợp nếu nhà đầu tư dự đoán cần tiền mặt trong ngắn hạn. Chứng khoán HTM thường được báo cáo là tài sản không tồn tại. Và chúng có giá gốc được phân bổ trên báo cáo tài chính của các công ty. Phân bổ khấu hao là một hoạt động kế toán nhằm điều chỉnh mức nguyên giá. Của tài sản theo từng bước trong suốt thời gian tồn tại của nó. Thu nhập lãi thu cũng được xuất hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Nhưng những thay đổi về giá thị trường của khoản đầu tư. Sẽ không được thay đổi ngay trên báo cáo kế toán của công ty.

Tài sản dài hạn là tất cả các khoản đầu tư dài hạn của công ty. Không dễ bị chuyển đổi thành tiền mặt hoặc không được kỳ vọng trở thành tiền mặt trong năm kế toán. Còn được gọi là tài sản dài hạn, chi phí của chúng sẽ được phân bổ theo số năm tài sản được sử dụng. Và xuất hiện trên báo cáo tài chính của công ty. Tài sản dài hạn gồm 3 loại chính: tài sản hữu hình. Tài sản vô hình và tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ về tài sản không hiện tại đó là: các khoản đầu tư, sở hữu trí tuệ, bất động sản và thiết bị.

Việc phân bổ khấu hao thường được đề cập đến quá trình ghi. Giảm giá trị của một khoản vay hoặc một tài sản vô hình. Còn các lịch trình phân bổ được sử dụng bởi các bên cho vay. Ví dụ như các tổ chức tài chính, để trình bày một lịch trình hoàn trả khoản vay. Phải dựa trên một ngày đáo hạn cụ thể. Đồng thời chúng được phân bổ (chi phí) theo thời gian giúp cho việc ràng buộc chi phí của tài sản. Với doanh thu, do tài sản tạo ra theo nguyên tắc phù hợp. Của các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (tiêu chuẩn GAAP).

Nguyên tắc đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Sự rõ ràng và độ chính xác cao

Yêu cầu về sự rõ ràng về tính minh bạch thông tin và ghi chép đúng mực là rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Điều này cũng giúp cho các nghiệp vụ kế toán cũng trở nên rất có giá trị, giúp tăng thêm độ an toàn và đáng tin cậy trong những báo cáo tải chính. Trong mỗi khoản mục sẽ có những nguyên tắc hạch toán riêng và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng như vậy.

  • Khi cho vay vốn phải theo dõi chi tiết từng khoản vay theo từng cụt thể đối tượng vay, phương thức vay, thời hạn vay và lãi suất vay
  • Các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và tổ chức tín dụng cũng phải được theo dõi cụ thể tùy theo đối tượng, kỳ hạn và lãi suất

Qua đây bạn cũng nhìn nhận được độ trung thực và hiệu suất cao đầu tư như thế nào. Việc tính toán thu nhập, doanh thu, rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán và năng lực hoàn trả nợ vay của người mua cũng được lưu tâm.

Đáp ứng kịp thời thông tin

Mọi nhân viên kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng khoản mục đầu tư, nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng, khoản tiền và số lượng cụ thể … Khi lập báo cáo tài chính, kế toán chỉ việc căn cứ vào thời gian đáo hạn còn lại (dưới 12 tháng hoặc 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo) để trình bày dưới dạng tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn.

Đồng thời doanh nghiệp phải ghi nhận đầy đủ và kịp thời doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các khoản đầu tư như: lãi tiền gửi, lãi cho vay, lãi lỗ khi thanh lý, chuyển nhượng bán các khoản đầu tư này.

Trích lập dự phòng

Nếu chưa thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật thì kế toán sẽ phải đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ. Đối với trường hợp có bằng chứng chắc chắn về việc không thu hồi được một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư thì kế toán phải ghi nhận khoản lỗ vào chi phí tài chính có trong kỳ.

Còn nếu trường hợp không xác định được một cách đáng tin cậy số lỗ cụ thể thì khoản đầu tư không được ghi nhận là lỗ nhưng phải được thể hiện trong báo cáo tài chính về khả năng thu hồi của khoản đầu tư.

Kết cấu và nội dung của đầu tư đáo hạn

ket-cau-va-noi-dung-cua-ngay-dao-han.jpg
Kết cấu và nội dung của ngày đáo hạn

Để theo dõi tình hình hiện tại cũng như những biến động của các khoản đầu tư đến ngày đáo hạn, trong kế toán sử dụng tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ của ngày đáo hạn

Kết cấu cụ thể:

  • Bên Nợ: Giá trị của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng
  • Đối với bên Có: Thì giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sẽ có xu hướng giảm
  • Số dư bên Nợ: Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có mức giá ở thời điểm báo cáo hiện tại

Nội dung:

Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn gồm có ba tài khoản cấp hai đó là:

  • Tài khoản 1281 – Tiền gửi có kì hạn: Sẽ phản ánh tình hình tăng. Giảm và số hiện có của tiền gửi có kì hạn.
  • Tài khoản 1282 – Trái phiếu: Ghi nhận việc tăng, giảm và số lượng trái phiếu hiện có. Mà doanh nghiệp có khả năng cũng như dự định nắm giữ cho đến ngày đáo hạn.
  • Tài khoản 1283 – Cho vay: Phản ánh tình hình tăng, giảm và hiện có. Của các khoản cho vay theo hình thức ký quỹ giữa các bên. Tuy nhiên, sẽ không được mua hoặc bán trên thị trường như chứng khoán. Tùy thuộc vào mỗi loại hợp đồng, khoản vay ký quỹ. Có thể được thu hồi một lần khi đáo hạn hoặc dần dần.
  • Tài khoản 1288 – Đầu tư khác nắm giữ ngày đáo hạn: Thể hiện tình hình tăng, giảm. Và tình trạng sẵn có của các khoản đầu tư khác. Nắm giữ đến ngày đáo hạn (trừ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu và các khoản cho vay). Như cổ phiếu ưu đãi bắt buộc người phát hành. Phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

Tổng kết

Qua những chia từ Box về đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Mong rằng các bạn sẽ có thêm những kiến thức cần thiết trong việc đầu tư. Giúp cho việc kiếm lợi nhuận cho bản thân trở nên dễ dàng hơn.

5/5 - (5 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.