Công thức và cách sử dụng hàm Indirect trong Excel hiệu quả

Hàm Indirect trong Excel là hàm tham chiếu gián tiếp các dữ liệu hỗ trợ người dùng trong quá trình thống kê và tính toán số liệu. Tuy nhiên hàm còn có rất nhiều những ứng dụng thực tế hiệu quả bất ngờ cho người sử dụng. Hãy cùng khám phá ngay trong bài viết dưới đây để tìm hiểu về hàm Indirect này nhé!

Xem thêm: Cách dùng hàm VLOOKUP trong Excel kèm ví dụ cụ thể

Xem thêm: Cách sử dụng hàm ABS trong Excel để giá trị tuyệt đối chính xác

Mục lục bài viết

Hàm INDIRECT là gì? Công thức 

Hàm Indirect trong Excel là hàm được sử dụng để giúp người sử dụng tham chiếu gián tiếp các ô giá trị trong trang tính. Hoặc có thể là các dãy, bảng tính số liệu,… một cách nhanh chóng, tiện lợi và chuyên nghiệp. Hàm này sẽ không làm thay đổi các công thức

Hàm Indirect trong Excel có thể sử dụng ở nhiều phiên bản Excel khác nhau: Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2109 và trên các phiên bản có cùng hệ điều hành. Ngay cả hệ điều hành MACOS cũng thao tác tương tự như hướng dẫn được chia sẻ trong bài viết

Công thức

=INDIRECT (ref_text, [a1])

Trong đó

 • Ref_text: Ô tham chiếu hay một tham chiếu đến ô bất kỳ ở dạng một chuỗi văn bản hoặc một mảng mà đã được đặt tên sẵn trước đó
 • a1: Là một giá trị logic xác định rõ loại tham chiếu của đối số ref_text được khai báo

Ví dụ minh hoạ

Sử dụng hàm Indirect để lấy giá trị tham chiếu gián tiếp trong bảng số liệu dưới đây

Bước 1: Thực hiện nhập hàng vào ô trống liền kệ trong cột kết quả muốn hiển thị theo cú pháp

=INDIRECT(C4)

Ham-INDIRECT-la-gi-Cong-thuc-1
Thực hiện nhập hàng vào ô trống liền kệ trong cột kết quả muốn

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả sau khi sử dụng hàm Indirect

Ham-INDIRECT-la-gi-Cong-thuc-2
Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Chức năng hàm INDIRECT trong Excel 

Sử dụng hàm INDIRECT để cố định một tham chiếu ô 

Đối với trường hợp bạn thực hiện chèn mới hoặc thao tác xoá các cột hay các hàng có trong trang tính thì cần chú ý tránh ảnh hưởng đến công thức. Sự thay đổi này sẽ diễn ra khi bạn thực hiện thao tác chèn thêm một dòng mới vào bảng tính. Kết quả tính sẽ bị ảnh hưởng bởi thao tác chèn thêm cột này

Tuy nhiên để khắc phục vấn đề trên bạn có thể sử dụng hàm Indirect để giải quyết. Hàm sẽ biến dải tham chiếu thành chuỗi văn bản. Hàm sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong thời gian đó. Nếu bạn thực hiện chèn thêm cột hay hàng vào trang tính

Ví dụ minh hoạ

Bước 1: Di chuyển đến bảng dữ liệu trang tính Excel sau đó nhập hàm Indirect vào ô trống bất kỳ theo công thức sau:

=SUM(INDIRECT(“$B$5:$B$7”))

ham-INDIRECT-de-co-dinh-mot-tham-chieu-o-1

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả sau khi sử dụng hàm Indirect

ham-INDIRECT-de-co-dinh-mot-tham-chieu-o-2
Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Tạo các tham chiếu INDIRECT từ các ô chứa giá trị 

Ví dụ minh hoạ

Sử dụng hàm Indirect trong Excel để thực hiện tham chiếu gián tiếp các giá trị có trong bảng dưới đây

Bước 1: Thực hiện di chuyển đến trang tính muốn tham chiếu giá trị => Lựa chọn ô trống liền kề để nhập hàm Indirect theo công thức sau:

=INDIRECT(C4)

Tao-cac-tham-chieu-INDIRECT-tu-cac-o-chua-gia-tri-1
Thực hiện di chuyển đến trang tính muốn tham chiếu giá trị

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả sau khi sử dụng công thức hàm Indirect. Để áp dụng hàm cho toàn bộ cột giá trị bạn thực hiện thao tác kéo thả chuột để thả toàn bộ công thức vào các ô trống bên dưới. Kết quả sẽ được hiển thị như sau:

Tao-cac-tham-chieu-INDIRECT-tu-cac-o-chua-gia-tri-2
Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Tạo các tham chiếu gián tiếp từ các giá trị ô và văn bản 

Ví dụ minh hoạ

Sử dụng hàm Indirect để thực hiện tham chiếu gián tiếp từ các ô giá trị và văn bản dựa theo bảng số liệu sau đây:

Bước 1: Trong bảng dữ liệu Excel sau đây bạn lựa chọn ô trống liền kề và nhập công thức sau:

=INDIRECT(“B”&C4)

Trong đó

 • INDIRECT: Là lệnh sử dụng hàm.
 • “B”: Chỉ cột B trong bảng tính được áp dụng hàm
 • C4: Liên kết giá trị với chữ B để tạo ra ô tham chiếu truy xuất kết quả.
tham-chieu-gian-tiep-tu-cac-gia-tri-o-va-van-ban-1
Nhập công thức

Bước 2: Thực hiện nhấn Enter để hiển thị kết quả. Để áp dụng hàm cho toàn bộ cột giá trị bạn thực hiện thao tác kéo thả chuột để thả toàn bộ công thức vào các ô trống bên dưới. Kết quả sẽ được hiển thị như sau:

tham-chieu-gian-tiep-tu-cac-gia-tri-o-va-van-ban-2
Thực hiện nhấn Enter để hiển thị kết quả

Công thức INDIRECT – Tự động tham chiếu đến một trang tính khác 

Công thức

=INDIRECT(“” & Sheet’s name & “!” & Cell to pull data from)

Trong đó:

 • INDIRECT: Là lệnh sử dụng hàm
 • “”, & và !: Ký tự liên kết các giá trị trong hàm được sử dụng
 • Sheet’s name: Tên trang tính trong bảng tính của bạn
 • Cell to pull data from: Tên cột bạn muốn gọi dữ liệu cho hàm

Ví dụ minh hoạ

Sử dụng hàm Indirect trong Excel để thực hiện tham chiếu dữ liệu trong bảng sau:

tu-dong-tham-chieu-den-mot-trang-tinh-khac-1
Ví dụ minh hoạ

Giả sử bạn có trang tính chứa giá trị cần tham chiếu mang tên My Sheet

Bước 1: Nhập hàm sau vào bảng tính

=INDIRECT(“‘”&$A$1&”‘!”&B1)

Trong đó

 • INDIRECT: Là lệnh sử dụng hàm
 • “”, & và !: Ký tự liên kết các giá trị trong hàm được sử dụng
 • A1: Tên trang tính trong bảng tính của bạn
 • B1: Tên cột bạn muốn gọi dữ liệu cho hàm
tu-dong-tham-chieu-den-mot-trang-tinh-khac-2
Nhập hàm sau vào bảng tính

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả

tu-dong-tham-chieu-den-mot-trang-tinh-khac-3
Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Tạo một tham chiếu động đến một bảng tính khác

Công thức

=INDIRECT(“” & Sheet’s name & “!” & Cell to pull data from)

Trong đó

 • INDIRECT: Là lệnh sử dụng hàm
 • “”, & và !: Là những ký tự liên kết các giá trị trong hàm.
 • Sheet’s name: Là tên trang tính trong bảng tính được đặt tên
 • Cell to pull data from: Là tên cột bạn muốn gọi dữ liệu trong hàm

Ví dụ minh hoạ:

Sử dụng hàm Indirect trong Excel để thực hiện tham chiếu dữ liệu trong bảng sau:

Tao-mot-tham-chieu-dong-den-mot-bang-tinh-khac-1
Ví dụ minh hoạ

Giả sử bạn có trang tính chứa giá trị cần tham chiếu mang tên My Sheet

Bước 1: Thực hiện nhập công thức sau vào ô trống trỏng bảng dữ liệu để thực hiện tham chiếu, kiểm tra:

=INDIRECT(“‘”&$A$1&”‘!”&B1)

Trong đó

 • INDIRECT: Là lệnh sử dụng hàm
 • “”, &, !: Các ký tự liên kết các giá trị trong hàm.
 • A4: Ô tham chiếu chứa tên bảng tính muốn gọi hàm
 • B4: Ô tham chiếu chứa tên trang tinh muốn gọi
 • C4: Ô tham chiếu chứa cột dữ liệu muốn gọi.
Tao-mot-tham-chieu-dong-den-mot-bang-tinh-khac-2
Thực hiện nhập công thức sau vào ô trống trỏng bảng dữ liệu để thực hiện tham chiếu

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Tao-mot-tham-chieu-dong-den-mot-bang-tinh-khac-3
Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Sử dụng hàm INDIRECT với các hàm Excel 

Ví dụ minh hoạ

Sử dụng hàm Indirect với hàm ROW để thực hiện tính giá trị trung bình các số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây

Bước 1: Sử dụng công thức sau:

=AVERAGE(SMALL(B5:B9,ROW(INDIRECT(“1:3”))))

Trong đó:

 • AVERAGE, SMALL, ROW và INDIRECT: Là lệnh sử dụng hàm.
 • B5:B9: Vùng giá trị được lựa chọn
 • (“1:3”): Là điều kiện thỏa mãn lấy giá trị
ham-INDIRECT-voi-cac-ham-Excel-1
Sử dụng công thức

Bước 2: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để xem kết quả

ham-INDIRECT-voi-cac-ham-Excel-2
Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để xem kết quả

Sử dụng hàm INDIRECT với các vùng đã đặt tên 

Ví dụ minh hoạ

Sử dụng hàm Indirect trong Excel để thực hiện tham chiếu gián tiếp các vùng dữ liệu được đặt tên trong bảng dữ liệu dưới đây

Giả sử bạn có các vùng dữ liệu tham chiếu được đặt tên theo thứ tự như sau:

 • Vùng giá trị B4:B8 ở cột Số liệu 1 có tên là GT
 • Vùng giá trị 4:C8 ở cột Số liệu 2 có tên là GTR

Bước 1: Thực hiện nhập công thức sau vào ô trống liền kề có trong bảng dữ liệu

=SUM(INDIRECT($G$4))

Trong đó:

 • INDIRECT: Là lệnh sử dụng hàm.
 • G4: Là ô tham chiếu chứa vùng dữ liệu đã đặt tên trước đó
ham-INDIRECT-voi-cac-vung-da-dat-ten-1
Thực hiện nhập công thức sau vào ô trống liền kề có trong bảng dữ liệu

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Thao tác này được áp dụng hàm để tính kết quả cho bảng dữ liệu trong cột số 1. Nếu bạn muốn làm tương tự với dữ liệu ở cột thức 2 thì có thể thay thế thêm số liệu thứ 2 vào cột G4

ham-INDIRECT-voi-cac-vung-da-dat-ten-2
Nhấn Enter để hiển thị kết quả

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm INDIRECT 

Lỗi #REF! 

Nguyên nhân

Lỗi #REF! xảy ra khi bạn áp dụng công thức hàm Indirect trong Excel mắc phải 1 trong 3 trường hợp sau đây:

 • Tham chiếu ref_text không phải là một tham chiếu ô hợp lệ có thể sử dụng
 • Vượt quá giới hạn dải tham chiếu được cài đặt mặc định (Giới hạn tham chiếu của hàng là 1,048,576 hoặc giới hạn tham chiếu cột là 16,384).
 • Một trang tham chiếu hoặc một bảng tính đã được đóng lại
loi-thuong-gap-khi-su-dung-ham-INDIRECT-1
Lỗi #REF! – Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm INDIRECT

Cách khắc phục

Bạn thực hiện kiểm tra lại toàn bộ các giá trị có trong bảng dữ liệu. Điều chỉnh lại bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng chức năng hàm IFERROR

Lỗi #NAME? 

Nguyên nhân

Trường hợp này là do hàm bị lỗi ký tự hoặc bạn sử dụng sai tên hàm

loi-thuong-gap-khi-su-dung-ham-INDIRECT-2
Lỗi – Lỗi #NAME thường gặp khi sử dụng hàm INDIRECT

Cách khắc phục

Kiểm tra lại hàm tính để khắc phục lỗi. Với lỗi này bạn có thể hoàn toàn chỉnh sửa bằng các thao tác thủ công

Tổng kết 

Hy vọng những chia sẻ vừa rồi về hàm Indirect trong Excel đã giúp bạn nắm bắt được toàn bộ các cách sử dụng hàm hiệu quả. Ngoài ra còn rất nhiều những bài viết chia sẻ toàn bộ các kiến thức về hàm và các tính năng tại khoá học Excel online trên Box sẽ giúp bạn trở thành chuyên gia Excel chỉ trong nháy mắt.

Khám phá ngay hôm nay!

3.5/5 - (24 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.