Tổng hợp kiến thức về hàm MID trong Excel bạn nên biết

Chắc hẳn nhiều người sử dụng Excel còn chưa hiểu hết về hàm cắt chuỗi – hàm MID trong Excel. Đây là một hàm phổ biến được sử dụng nhiều trong Excel và rất hữu ích. Cùng khám phá bài viết dưới đây để tìm hiểu toàn bộ cách sử dụng hàm MID nhé!

Xem thêm: Tổng hợp tất cả các hàm trong Excel cơ bản bạn nên biết

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng hàm MATCH trong Excel kèm ví dụ 

Mục lục bài viết

Hàm MID trong Excel là gì? 

Hàm MID là một hàm được sử dụng để cắt chuỗi ký tự cho trước trong bảng tính Excel. Hàm này được xác định bắt đầu bằng vị trí mà bạn chỉ định trong công thức và số lượng ký tự theo ý muốn của bạn.

Hàm MID có công thức như sau:

=MID(text,m,n)

Trong đó:

 • text: Chuỗi ký tự.
 • m: Vị trí bắt đầu cắt chuỗi ký tự.
 • n: Số ký tự bạn muốn cắt ra từ chuỗi 
ham-mid-trong-excel
Hàm MID trong Excel là gì? 

Một số lưu ý về hàm MID trong Excel 

 • Nếu giá trị m trong hàm lớn hơn độ dài chuỗi ký tự – Text thì hàm MID sẽ trả về kết quả là giá trị rỗng
 • Nếu giá trị m trong hàm nhỏ hơn độ dài chuỗi ký tự – Text nhưng tổng giá trị m khi cộng với n dài hơn chuỗi ký tự -Text thì hàm MID sẽ trả về kết quả gồm các ký tự từ đầu đến cuối cùng của chuỗi ký tự đã cho
 • Nếu giá trị m nhỏ hơn 1 hoặc n mang giá trị âm thì hàm MID sẽ hiển thị lỗi #VALUE!
 • Hàm MID không khả dụng ở mọi ngôn ngữ
 • Hàm MID luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1
 • Hàm MIDB thực hiện đếm mỗi ký tự là 2 khi bạn cài đặt hỗ trợ soạn thảo DBCS. Sau đó có thể đặt nó làm ngôn ngữ mặc đinh. Nếu không hàm MIDB sẽ đếm mỗi ký tự là 1

Cách sử dụng hàm MID trong Excel 

Cách xuất họ và tên bất kỳ

Đầu tiên bạn cần sử dụng hàm Search để thực hiện tìm kiếm vị trí dấu cách. Sau đó bạn sử dụng hàm MID để thực hiện tách các chuỗi con bắt đầu từ ký tự đầu tiên cho tới ký tự đứng trước dấu cách. 

Ví dụ minh hoạ:

Sử dụng hàm MID trong Excel để xuất ra thông tin họ của từng người dựa theo bảng thông tin dưới đây:

cach-su-dung-ham-mid-trong-excel-1
Cách xuất họ và tên bất kỳ

Sử dụng công thức :

 • Xuất thông tin họ

=MID(A2,1,SEARCH(” “,A2)-1)

 • Xuất thông tin tên

Nếu muốn xuất thông tin tê của từng người thì bạn nên sử dụng hàm Search để xác định vị trí bắt đầu. Sau đó sử dụng hàm Len cung cấp tổng chiều dài ban đầu của chuỗi.

cach-su-dung-ham-mid-trong-excel-2
Hàm Len cung cấp tổng chiều dài ban đầu của chuỗi

Nếu không sử dụng hàm Len thì bạn có thể sử dụng chuỗi ký tự trích xuất và đặt một số thật dài cho chuỗi đó. Cuối cùng là sử dụng hàm Trim để loại bỏ các dấu cách.

=TRIM(MID(A2,SEARCH(” “,A2),LEN(A2))

Cách trích xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách

Bạn có thể sử dụng hàm Search để tìm vị trí đầu tiên của dấu cách và cộng thêm 1 vào đó. Điều này giúp cho chuỗi ký tự khi tự trích ra bằng ký tự đầu tiên sẽ đứng ngay sau dấu cách.

Tiếp theo đó bạn có thể sử dụng vị trí của khoảng không của 2 dấu cách trong chuỗi ký tự bằng hàm Search. Hàm này sẽ bắt đầu thực hiện tìm kiếm bắt đầu từ ký tự đầu tiên đến dấu cách thứ 2. Bạn sử dụng công thức:

SEARCH(” “,A2,SEARCH(” “,A2)+1)

Tiếp tục trừ đi vị trí khoảng trống của 2 dấu cách trong chuỗi với công thức:

SEARCH (” “, A2, SEARCH (” “,A2)+1) – SEARCH (” “,A2)

Sử dụng hàm MID kết hợp với 2 hàm Search bên trên để trích ra chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách với công thức:

=MID(A2, SEARCH(” “,A2)+1, SEARCH (” “, A2, SEARCH (” “,A2)+1) – SEARCH (” “,A2)-1)

Ta được kết quả như sau:

cach-su-dung-ham-mid-trong-excel-3
Cách trích xuất chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu cách

Cách trích xuất một từ một hoặc nhiều ký tự cụ thể

Ví dụ minh hoạ:

Sử dụng hàm MID trong Excel để lọc ra giá tiền chứa trong đoạn văn bản dưới đây

Sử dụng công thức:

=TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,” “,REPT(” “,99)),MAX(1,FIND(“$”,SUBSTITUTE(A2,” “,REPT(” “,99)))-50),99))

cach-su-dung-ham-mid-trong-excel-4
Cách trích xuất một từ một hoặc nhiều ký tự cụ thể

Hàm SUBSTITUTE và hàm REPT được sử dụng để biến các khoảng trống trong chuỗi văn bản gốc ban đầu thành nhiều khoảng trống. Trong ví dụ này cụ thể là 99 khoảng trắng

Sau đó sử dụng hàm Find để thực hiện tìm kiếm và xác định vị trí của ký tự muốn tìm kiếm. Sau đó trừ đi 50. Kết quả nhận được gồm 50 ký tự và sẽ được đặt ở vị trí giữa khối cố 99 khoảng trống đứng trước chuỗi con. CHuỗi này sẽ chứa các ký tự được chỉ định.

Tiếp đến là hàm MAX được sử dụng để các chuối xon xuất hiện ở đầu chuỗi văn bản. Kết hợp tiếp với hàm FIND () – 50 (Số âm) và MAX (1, FIND () – 50) thay thế bằng 1.

Hàm MID sẽ thực hiện thu nhập 99 ký tự tiếp theo trong chuỗi. Kết quả sẽ trả về chuỗi con muốn tìm kiếm. Sau đó hàm Trim sẽ loại bỏ toàn bộ những khoảng trống và số tiền mà bạn muốn tìm kiếm ban đầu.

Cách tách chữ từ vị trí bất kỳ

Để thực hiện tách chữ từ vị trí bất kỳ bạn sử dụng công thức sau:

=TRIM(MID(SUBSTITUTE(string,” “,REPT(” “,LEN(string))), (N-1)*LEN(string)+1, LEN(string)))

Trong đó:

 • String: Chuỗi văn bản ban đầu
 • N: Số thứ tự của từ cần trích xuất ra trong chuỗi
 • LEN: Hàm lấy tổng chuỗi văn bản gốc theo chiều dài
 • REPT: Hàm lặp ký tự cụ thể (Số lần nhất định)
 • SUBSTITUTE: Hàm thay thế ký tự bằng một ký tự khác
 • TRIM: Hàm loại bỏ dấu cách trong chuỗi

Cụ thể: 

Hàm SUBSTITUTE và hàm REPT được sử dụng để làm cho mọi khoảng trống trong chuỗi văn bản ban đầu thay thế bằng nhiều khoảng trống.

Với từng số lượng khoảng trống được thêm vào chuỗi văn bản bằng tổng chiều dài của chuỗi văn bản dốc sẽ được trả kết quả về nhờ hàm Len theo công thức:

SUBSTITUTE(A2,” “,REPT(” “,LEN(A2)))

Tiếp Theo cần tính vị trí ban đầu của từng chuỗi con cần trích xuất ra bằng công thức:

(N-1) * LEN (A1) +1

cach-su-dung-ham-mid-trong-excel-5
Cách tách chữ từ vị trí bất kỳ

Đối với phép tính này cần được trả về vị trí ký tự đầu tiên trong từng chuỗi ký tự trích xuất vị trí của một số khoảng trống. Các khoảng trống này được tính theo tổng số của các khoảng trống trước đó.

Các số ký tự trích xuất có thể được sử dụng để tìm ra dựa vào cách lấy tổng chiều dài của chuỗi văn bản gốc ban đầu theo công thức:

Len(A2)

Rồi tiếp tục loại bỏ những khoảng trắng trong chuỗi dài gồm nhiều khoảng trống và từ.

Cuối cùng là sử dụng hàm Trim để loại bỏ toàn bộ các khoảng trống ở đầu và cuối chuỗi văn bản.

Hàm MID trả về một số

Sử dụng công thức sau:

=VALUE(MID(A2,7,3))

Trong công thức này hàm MID được sử dụng và trả về kết quả là chuỗi văn bản. Và chuyển đầu ra thành một số. Tiếp đó sử dụng kết hợp hàm Value để thực hiện chuyển đổi.

cach-su-dung-ham-mid-trong-excel-6
Hàm MID trả về một số

Cách trích xuất thứ tự N trong chuỗi văn bản

Cách trích xuất thứ tự N trong chuỗi văn bản bằng cách sử dụng hàm MID là một trong những công thức điển hình cơ bản trong Excel. hàm này chính là sự kết hợp sáng tạo của hàm MID với 5 hàm khác để có kết quả mong muốn. Hàm kết hợp gồm có:

 • Hàm LEN: Hàm sử dựng để lấy tổng chiều dài của chuỗi văn bản gốc
 • Hàm REPT: Hàm sử dụng để lặp lại một ký tự cụ thể theo số lần nhất định
 • Hàm SUBSTITUTE: Hàm sử dụng để thay thế một ký tự bằng một ký tự khác
 • Hàm MID: Hàm trích xuất một chuỗi ký tự con
 • Hàm TRIM: Hàm sử dụng để bỏ khoảng trống dấu cách thêm vào chuỗi ký tự

Ví dụ minh hoạ:

Sử dụng hàm MID trong Excel để trích xuất từ thứ N trong chuỗi văn bản trong bảng công thức dưới đây:

Sử dụng công thức

=TRIM(MID(SUBSTITUTE(E2,” “,REPT(” “,LEN(E2))),(2-1)*LEN(E2)+1,LEN(E2)))

cach-su-dung-ham-mid-trong-excel-7
Cách trích xuất thứ tự N trong chuỗi văn bản

Tổng kết 

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ chi tiết hơn về hàm MID trong Excel cùng các cách sử dụng đơn giản của hàm ứng dụng trong Excel. Ngoài ra còn rất nhiều những bài viết chia sẻ chi tiết về Excel trong khoá học Excel chỉ có trên Box.edu sẽ giúp bạn dễ dàng trở thành chuyên gia.

Chúc bạn thành công!

5/5 - (5 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.