Tổng hợp các hàm so sánh chuỗi trong Excel bạn cần biết

Nếu là một người thường xuyên sử dụng Excel để thống kê dữ liệu thì chắc chắn việc “nằm lòng” các Hàm là điều cần thiết. Một trong những Hàm cần thiết mà bạn không thể bỏ qua đó chính là hàm so sánh chuỗi trong Excel – Hàm EXACT. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm bắt ngay mọi điều cần biết về hàm hữu ích này nhé!

Xem thêm: Cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Excel chi tiết

Xem thêm: Hướng dẫn cách dùng hàm Rank trong Excel chi tiết nhất

Mục lục bài viết

Hàm so sánh chuỗi trong Excel là gì?

Định nghĩa

Hàm so sánh chuỗi trong Excel hay còn được gọi là hàm EXACT. Hàm này sẽ giúp bạn so sánh hai chuỗi giá trị trong bảng tính Excel và trả về giá trị TRUE nếu hai giá trị so sánh giống nhau. Còn nếu không, kết quả bạn nhận được là FALSE

Đối với hàm EXACT trong Excel thì bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được sẵn trong cơ sở dữ liệu hàm tính có sẵn. Hàm được phân loại như sau: Hàm chuỗi / Văn bản. Khi muốn sử dụng hàm này bạn có thể dễ dàng nhập như một phần công thức ở trong một ô trang tính.

Cú pháp

EXACT(Text1,Text2)

Trong đó:

 • Text 1: Tham số bắt buộc về chuỗi văn bản thứ nhất cần so sánh
 • Text 2: Tham số bắt buộc về chuỗi văn bản thứ 2 cần so sánh

Kết quả:

 • TRUE: Hai chuỗi giá trị giống nhau
 • FALSE: Hai chuỗi giá trị khác nhau

Ví dụ minh hoạ

Ham-so-sanh-chuoi-trong-Excel-la-gi
Hàm so sánh chuỗi trong Excel

Cách so sánh chuỗi trong Excel chính xác nhất

Cách 1: So sánh chuỗi trong 2 ô khác nhau

So sánh chuỗi trong Excel không phân biệt chữ in hoa, in thường

Đối với dữ liệu bạn cần so sánh chuỗi trong 2 ô khác nhau mà không phân biệt chữ viết hoa với chữ viết thường thì áp dụng công thức sau:

=Text 1=Text 2

Trong đó:

 • Text 1: Chuỗi cần so sánh (Chữ, số, ký tự đặc biệt) hoặc ô chứa giá trị cần so sánh
 • Text 2: Chuỗi cần so sánh (Chữ, số, ký tự đặc biệt) hoặc ô chứa giá trị cần so sánh

Kết quả:

 • TRUE: Hai chuỗi giá trị giống nhau
 • FALSE: Hai chuỗi giá trị khác nhau

Ví dụ minh hoạ:

So-sanh-chuoi-trong-Excel-khong-phan-biet-chu-in-hoa-in-thuong
Ví dụ minh hoạ

Ta có ví dụ minh hoạ dưới đây để bạn dễ hiểu hơn về hàm so sánh chuỗi trong Excel. Cùng giá trị là Tam bảo sắc nhưng khác nhau là chữ cái viết hoa đầu tiên ở 2 ô giá trị khác nhau. Tuy nhiên kết quả trả về là TRUE nhận diện chính xác giá trị giống nhau ở hai ô được so sánh.

Nếu bạn muốn giá trị trả về bằng cụm từ của riêng bạn thì có thể sử dụng kết hợp thêm hàm IF như sau:

=IF(Text 1=Text 2,”Đúng”,”Sai”)

So-sanh-chuoi-trong-Excel-khong-phan-biet-chu-in-hoa-in-thuong
Ví dụ minh hoạ

Kết quả trả về sẽ được như hình ảnh minh hoạ dưới đây. Bạn có thể thay bằng “Trùng” và “Không trùng” hoặc bât cứ cụm từ riêng nào mà bạn muốn hiển thị

So sánh chuỗi trong Excel phân biệt chữ in hoa, in thường

Đối với việc so sánh chuỗi ký tự trong Excel phân biệt chữ in hoa với in thường thì thực hiện theo công thức sau đây:

=EXCAT(Text 1, Text 2)

Trong đó:

 • Text 1: Chuỗi cần so sánh (Chữ, số, ký tự đặc biệt) hoặc ô chứa giá trị cần so sánh
 • Text 2: Chuỗi cần so sánh (Chữ, số, ký tự đặc biệt) hoặc ô chứa giá trị cần so sánh
So-sanh-chuoi-trong-Excel-phan-biet-chu-in-hoa-in-thuong
Ví dụ minh hoạ

Tương tự như trên, nếu bạn muốn kết quả trả về hiển thị cụm từ mong muốn thì kết hợp sử dụng hàm IF như sau:

=IF(EXACT(Text 1,Text2),”Giống nhau”,”Không giống nhau”)

Kết quả trả về sẽ được như ảnh minh hoạ bên dưới đây.

So-sanh-chuoi-trong-Excel-phan-biet-chu-in-hoa-in-thuong-1
Ví dụ minh hoạ

Cách 2: So sánh một bảng dữ liệu với một chuỗi trong ô

So sánh không phân biệt chữ in hoa, in thường

Đối với một bảng dữ liệu lớn nếu bạn sử dụng phương pháp thủ công để thực hiện so sánh với từng ô thì chắc chắn sẽ rất phức tạp và mất thời gian. Vì thế để đơn giản hoá việc này thì bạn hãy thực hiện sử dụng hàm so sánh chuỗi trong Excel theo các bước sau.

Đầu tiên cần đếm xem trong bảng dữ liệu có bao nhiêu ô có nội dung trùng với ô mẫu. Sau đó thực hiện so sánh 2 kết quả với nhau. Tiếp đến sử dụng công thức sau để đếm số ô trong bảng dữ liệu đó:

=ROWS(array)*Columns(array)

Trong đó:

 • Array:Phạm vi vùng dữ liệu cần so sánh
 • Criteria: Địa chỉ ô mẫu để thực hiện so sánh

Đếm số ô trong bảng dữ liệu có nội dung trùng với ô mẫu

=Countif(array,Criteria)

Gộp công thức để thực hiện so sánh chuỗi

=ROWS(Array)*Columns(array)=Countif(array,Criteria)

Ví dụ minh hoạ

So-sanh-khong-phan-biet-chu-in-hoa-in-thuong
Ví dụ minh hoạ

So sánh phân biệt chữ in hoa, in thường

Nếu bạn cần so sánh phân biệt chữ in hoa, in thường trong một bảng dữ liệu với một ô chuỗi thì cần thực hiện theo công thức sau đây:

=ROWS(array)*COLUMNS(array)=SUM(–EXACT(text1, array)

Trong đó:

 • Array:Phạm vi vùng dữ liệu cần so sánh
 • Criteria: Địa chỉ ô mẫu để thực hiện so sánh

Chú ý:

Đối cới công thức mảng như này bạn cần sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để hiển thị kết quả.

So-sanh-khong-phan-biet-chu-in-hoa-in-thuong-1
Ví dụ minh hoạ

Nếu muốn kết quả trả về hiển thị cụm từ bạn mong muốn thì áp dụng tiếp với kết hợp hàm IF như sau:

=IF((ROWS(array)*COLUMNS(array)=SUM(–EXACT(text1, array))),”Giống nhau”,”Không giống nhau”)

Hoặc bạn có thể thay thế bằng bất kỳ cụm từ nào mà mình mong muốn khác.

So-sanh-khong-phan-biet-chu-in-hoa-in-thuong-2
Ví dụ minh hoạ

Cách 3: So sánh nhiều chuỗi trong Excel

 • So sánh nhiều chuỗi không phân biệt in hoa, in thường

Đối với trường hợp bạn muốn sử dụng hàm so sánh chuỗi trong Excel với nhiều chuỗi không phân biệt in hoa, in thường thì cần kết hợp hàm AND để thực hiện so sánh nhiều chuỗi này trong Excel

Công thức tổng quát như sau:

=AND(text1=text2, text2=text3)

Trong đó:

 • Text 1: Chuỗi cần so sánh (Số, chữ, ký tự đăc biệt) hoặc ô chứa giá trị cần so sánh
 • Text 2: Chuỗi cần so sánh (Số, chữ, ký tự đăc biệt) hoặc ô chứa giá trị cần so sánh
 • Text 3: Chuỗi cần so sánh (Số, chữ, ký tự đăc biệt) hoặc ô chứa giá trị cần so sánh

Ví dụ minh hoạ:

So-sanh-nhieu-chuoi-khong-phan-biet-in-hoa-in-thuong
Ví dụ minh hoạ

Để dễ hiểu hơn bạn tham khảo
Ví dụ minh hoạ dưới đây. Nếu thoả mãn cả hai điền kiện trên thì kết quả sẽ là TRUE hoặc nếu chỉ thoả mãn 1 trong 2 điều kiện thì kết quả sẽ là FALSE.

Trong đó:

 • TRUE: Giá trị giống nhau
 • FALSE: Giá trị khác nhau
So-sanh-nhieu-chuoi-khong-phan-biet-in-hoa-in-thuong-2
Ví dụ minh hoạ

So sánh nhiều chuỗi có phân biệt in hoa, in thường

Đối với so sánh nhiều chuỗi có phân biệt in hoa, in thường ta thực hiện kết hợp hàm EXACT và Hàm AND theo công thức sau:

=AND(EXACT(text1, text2), EXACT(text2, text3))

So-sanh-nhieu-chuoi-co-phan-biet-in-hoa-in-thuong
Ví dụ minh hoạ

Trong đó:

 • Text 1: Chuỗi cần so sánh (Số, chữ, ký tự đăc biệt) hoặc ô chứa giá trị cần so sánh
 • Text 2: Chuỗi cần so sánh (Số, chữ, ký tự đăc biệt) hoặc ô chứa giá trị cần so sánh
 • Text 3: Chuỗi cần so sánh (Số, chữ, ký tự đăc biệt) hoặc ô chứa giá trị cần so sánh

Ví dụ minh hoạ

So-sanh-nhieu-chuoi-co-phan-biet-in-hoa-in-thuong-1
Ví dụ minh hoạ

Với ví dụ minh hoạ dưới đây bạn sẽ nhận thấy các giá trị trong ô so sánh khác nhau chữ cái viết hoa đầu mỗi từ ở cột Text 2, vì thế kết quả trả về là FALSE.

Tổng kết

Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi đã giúp bạn nắm bắt được toàn bộ những kiến thức cần biết về hàm so sánh chuỗi trong Excel – Hàm EXACT. Với ví dụ cùng hình ảnh minh hoạ chắc chắn đã giúp bạn hiểu chi tiết về hàm EXACT hữu ích này.

Để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích về Excel bạn đọc có thể tham khảo thêm các khoá học Excel online trên trên Box các chuyên gia sẽ hướng dẫn chi tiết giúp bạn nắm được kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để áp dụng vào trong công việc hiệu quả hơn.

Chúc bạn thành công!

3.4/5 - (42 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.