Java core là gì? 13 khái niệm cốt lỗi trong Java phải nhớ

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay đã là một lập trình viên Java có kinh nghiệm thì bạn cũng cần nắm được một vài những điểm nổi bật của Java core cốt lõi. Ban đầu việc học ngôn ngữ này có thể sẽ khó khăn nhưng khi đã tìm hiểu bạn sẽ khám phá ra được nhiều điểm nổi bật của ngôn ngữ này. Vậy Java core là gì? Những khái niệm nào cần nhớ thì cùng Box.edu tìm hiểu ngay nhé!

Mục lục bài viết

Java core là gì?

java-core-la-gi.jpg

Java core là gì?

Có thể nói ngôn ngữ Java hiện nay rất phổ biến và đem lại nhiều lợi ích cho các lập trình viên. Ngoài việc giúp cho việc viết mã trở nên dễ dàng hơn thì còn giúp bạn giảm thiểu thời gian gỡ lỗi chương trình của mình. Và còn nhiều những vai trò khác nữa khi bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình Java này.

Cho dù bạn muốn trở thành một nhà phát triển Java, nhà thiết kế Java hay vai trò Java khác, thì các lớp Java chính là công cụ hữu ích. Do vậy mà ngay từ đầu với những bạn mới thì nên chủ động tìm hiểu và học ngôn ngữ lập trình này thật tốt. Đặc biệt cần nắm được những điểm sau đây:

 • Giao diện
 • Thực thi trong Java
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Biến
 • Loại dữ liệu
 • Các nhà khai thác
 • Các lớp và đối tượng

Những kiến thức cần biết về Java core

Giao diện chung

Đối với việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Java thì bạn sẽ tự lập trình một giao diện cụ thể. Nó còn được gọi là lập trình tới các giao diện, dùng để chỉ cách viết các lớp dựa trên một giao diện xác định hành vi của đối tượng. Các bước thực hiện ý tưởng thiết kế này có thể làm như sau:

 • Tạo giao diện
 • Xác định các phương thức của nó
 • Viết lớp với sự thực hiện

Tuy nhiên, quy trình làm việc Java này sẽ đảm bảo rằng cho bạn về:

 • Cách sử dụng kiểu giao diện trên các biến
 • Đồng thời trả về kiểu phương thức hoặc kiểu đối số của phương thức

Điều tốt nhất mà bạn có thể nắm được đó là chúng sẽ làm cho các mã trở nên linh hoạt và dễ kiểm tra hơn.

Thực thi trong Java

Trong Java hiện nay có hai đơn vị thực thi cơ bản: tiến trình và luồng. Quy trình và luồng được định nghĩa trong Java như sau:

 • Quy trình: Một môi trường thực thi khép kín có thể là một chương trình hoặc ứng dụng. Khi được xem như một chương trình, nó sẽ chứa nhiều tiến trình bên trong nó. Môi trường thời gian chạy trong Java như một quá trình duy nhất. Ngoài ra, bản thân tiến trình cũng có các lớp và chương trình khác nhau theo các quy trình cụ thể
 • Chủ đề: Tồn tại trong quá trình này. Yêu cầu cần ít tài nguyên hơn để tạo và đồng thời chia sẻ tài nguyên quy trình. Cũng tương tự như vậy, một chủ đề cũng là một quá trình

Việc dùng các luồng trong Java sẽ mang lại cho các bạn một vài lợi ích như sau:

 • Là các quy trình nhẹ, các luồng tốn ít thời gian và tài nguyên hơn để tạo thành
 • Các luồng chia sẻ dữ liệu và mã quy trình mẹ của chúng
 • Chuyển đổi ngữ cảnh giữa các luồng thường ít tốn kém hơn giữa các quy trình
 • Thông tin liên lạc theo luồng tương đối dễ dàng so với quá trình giao tiếp

Tùy thuộc vào mỗi trường hợp sử dụng của bạn, Java sẽ cung cấp các chức năng đa luồng.

Lập trình hướng đối tượng

Một khái niệm cũng rất quan trọng trong Java chính là OOP – viết tắt của lập trình hướng đối tượng. Java là một ngôn ngữ OOP, có nghĩa là nó nhấn mạnh vào dữ liệu hơn là các chức năng. Các ngôn ngữ lập trình OOP thường xoay quanh các đối tượng.

Đối tượng này tập hợp dữ liệu và các phương thức hoạt động dựa trên dữ liệu này trong một đơn vị. Điều này bảo vệ dữ liệu bằng cách có các phương thức bên trong đối tượng. Trong OOP, các đối tượng sẽ giao tiếp với nhau thông qua các tin nhắn. Tất cả các ngôn ngữ OOP (bao gồm cả Java) đều được hỗ trợ các tính năng dưới đây:

 • Các lớp học
 • Đóng gói
 • Trừu tượng
 • Di sản
 • Tính đa hình

Tính đa hình được hiểu là một tính năng quan trọng của OOP. Nó cho phép Java cho phép các đối tượng hoặc thực thể giả định thành nhiều dạng. Ví dụ, một phương thức có nhiều triển khai là đa hình trong Java. Có hai kiểu đa hình trong Java:

 • Quá tải đa hình: Lệnh gọi phương thức đa hình / quá tải sẽ giải quyết tại thời điểm biên dịch. Đa hình quá tải còn được gọi là đa hình thời gian biên dịch
 • Đa hình ghi đè: Trong đa hình thời gian chạy, lệnh gọi đến một phương thức được ghi đè trong chương trình Java sẽ giải quyết trong thời gian chạy. Hay còn được gọi là đa hình thời gian chạy

Các biến

Trong Java, các biến là vùng chứa để lưu trữ các giá trị dữ liệu. Java sẽ hỗ trợ ba loại biến sau:

 • Biến lớp hoặc biến tĩnh: Bạn có thể truy cập loại biến này mà không cần đối tượng
 • Biến không tĩnh hoặc biến thể hiện: Bạn có thể truy cập các biến thành viên này bằng cách sử dụng một đối tượng lớp
 • Các biến cục bộ: Đây là các biến cục bộ của một khối mã cụ thể và không tồn tại bên ngoài khối đó

Bạn cần chỉ định kiểu dữ liệu cho mọi biến. Và nên chỉ định kiểu dữ liệu khi khai báo biến. Mỗi biến cũng phải có một tên duy nhất để xác định nó. Java cũng yêu cầu bạn áp dụng các quy tắc sau để đặt tên biến:

 • Không có khoảng trắng trong tên biến
 • Không có ký hiệu đặc biệt nào trong tên biến (ví dụ :! @ #% ^ & *)
 • Tên biến chỉ có thể chứa bảng chữ cái, số và ký hiệu gạch dưới (_)
 • Tên biến không được bắt đầu bằng số (nhưng tên biến có thể chứa số)
 • Các biến có phân biệt chữ hoa và chữ thường

Quan trọng là Java có một vài từ phải sử dụng riêng. Hay được gọi là từ khóa Java. Do vậy bạn không thể sử dụng từ khóa làm tên biến hoặc tên đinh danh. Java sử dụng các kiểu dữ liệu khác nhau của các biến sau đây:

 • Chuỗi: Lưu trữ văn bản và bao quanh các giá trị chuỗi bằng dấu ngoặc kép
 • int: Lưu trữ số nguyên, không có số thập phân
 • float: Lưu trữ số dấu phẩy động với số thập phân
 • char: Lưu trữ các ký tự đơn lẻ và bao quanh các giá trị char bằng dấu ngoặc kép
 • Boolean: Lưu trữ giá trị có hai trạng thái khác nhau. Ví dụ: true hoặc false

Khi bạn khai báo một biến, bạn có thể:

 • Khởi tạo nó với một số giá trị cụ thể
 • Thay đổi nó thành một số giá trị khác
 • Sử dụng nó để thực hiện các phép tính hoặc chức năng in

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy Java core là gì?

cac-kieu-du-lieu-nguyen-thuy-java-core-la-gi.jpg

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy Java core là gì?

Kiểu dữ liệu nguyên thủy không phải là đối tượng hoặc tham chiếu đến đối tượng. Java bao gồm các kiểu dữ liệu như sau:

 • boolean: Lưu trữ các giá trị đúng hoặc sai
 • byte: Lưu trữ các số nguyên từ -128 đến 127
 • short: Lưu trữ các số nguyên từ -32768 cho đến 32767
 • char: Lưu trữ một ký tự / chữ cái hoặc các giá trị ASCII
 • int: Lưu trữ các số nguyên từ -2147483648 tới 2147483647
 • long: Lưu trữ số nguyên từ -9223372036854775808 đến 9223372036854775807
 • float: Lưu trữ các số phân số từ 3,4e-038 đến 3,4e + 038. Lưu ý: bạn nên kết thúc giá trị bằng chữ “f”
 • double: Lưu trữ số phân số từ 1,7e-308 đến 1,7e + 308. Nên lưu ý rằng kết thúc giá trị bằng “d”

Các kiểu số nguyên thủy có thể chia thành hai nhóm:

 • Kiểu số nguyên: Lưu trữ các số nguyên dương hoặc âm mà không có số thập phân. Các loại này bao gồm: byte, short, int và long
 • Loại dấu phẩy động: Biểu thị các số có phần thập phân chứa một hoặc nhiều số thập phân. Các loại hợp lệ bao gồm float và double

Lớp và đối tượng

 • Bạn có thể định nghĩa một lớp như một mẫu thiết kế hoặc một bản thiết kế
 • Những bản thiết kế này giúp tạo ra các đối tượng
 • Các thể hiện của các lớp được gọi là các đối tượng

Các lớp được hỗ trợ bởi mọi ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chúng để nhóm các dữ liệu liên quan. Các biến dữ liệu và các phương thức mô tả hành vi của các đối tượng. Chúng được gọi là các thể hiện của lớp. 

 • Trạng thái: Thuộc tính của một đối tượng tại một thời điểm cụ thể
 • Hành vi: Các phương thức đại diện cho hành vi của một đối tượng và xác định các đối tượng giao tiếp
 • Identity: Xác định đối tượng bằng cách đặt cho nó một tên duy nhất

Phương pháp của Java core là gì?

Java hỗ trợ việc tạo ra các phương thức. Phương thức chinh là một nhóm các thao tác cùng thực hiện một chức năng nhất định. Các phương thức sẽ tận dụng lợi thế của khái niệm OOP đặc biệt là tính đóng gói.

 • Loại bỏ mã trùng lặp
 • Giảm độ phức tạp của mã
 • Làm cho việc duy trì mã của bạn dễ dàng hơn

Khi bạn khai báo một phương thức, nó sẽ chứa tên, các tham số đầu vào và kiểu trả về. Đây được gọi là một chữ ký phương thức. 

Khi bạn đang tìm hiểu về các phương thức, hãy lưu ý rằng điều quan trọng là phải hiểu hai khái niệm Java cốt lõi sau:

 • Cách tham số được truyền từ phương thức gọi đến phương thức được gọi
 • Cách giá trị trả về phương thức gọi

Tổng kết

Hy vọng rằng những thông tin mà Box.edu tổng hợp cho bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm Java core là gì? Đồng thời nắm được đặc điểm và cách sử dụng ngôn ngữ này một cách phù hợp nhất cho công việc lập trình của mình.

5/5 - (22 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.