Ký quỹ là gì? Các hình thức liên quan đến ký quỹ hiện nay

Ký quỹ là gì? Đó là một biện pháp nhằm mục đích thực hiện nghĩa vụ dân sự theo đó. Bên nghĩa vụ sẽ gửi một khoản tiền, đá quý. Hoặc các giấy tờ có giá trị đo được bằng tiền vào một tài khoản ngân hàng. Cùng box.edu đi tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của ký quỹ nhé.

Mục lục bài viết

Ký quỹ là gì

Ký quỹ chính là một hình thức đảm bảo quyền lợi cho các bên có quyền. Để đề phòng trường hợp xảy ra rủi ro khi thực hiện các giao dịch dân sự. Nhưng hình thức đảm bảo bằng việc ký quỹ thông thường sẽ chỉ gặp ở các giao dịch trong những dự án đầu tư, kinh doanh. Những giao dịch thông thường sẽ ít xuất hiện.

ky-quy-la-gi

Ký quỹ là gì

Trong pháp luật Việt Nam có quy định ký quỹ có thể được gửi tiền, đá quý hoặc các giấy tờ có giá trị đo được bằng tiền vào một tài khoản ngân hàng được bảo lãnh và phong tỏa trong ngân hàng của các công ty đầu tư kinh doanh. Các loại tài sản này sẽ được kiểm soát và có thể thu hồi kịp thời.

Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện không đúng hoặc là không thực hiện theo. Thì doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm bồi thường các tổn thất theo đúng quy định của pháp luật. Việc đưa ra hình thức này là rất quan trọng bởi nó sẽ giúp cho các công ty, doanh nghiệp chứng minh được khả năng tài chính của mình. Đặc biệt là đối với các tổ chức khinh doanh loại hình bảo hiểm, du học sinh.

Theo điều luật 330 Bộ luật dân sự năm 2015. Được quy định về ký quỹ có các nội dung sau:

  1. Ký quỹ là việc bên mua có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ.
  2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với nghĩa vụ thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ đi phí dịch vụ.
  3. Thủ tục gửi và thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đặc điểm của ký quỹ

Người phải ký quỹ chính là một hoặc cả hai bên trong quan hệ được bảo đảm bằng biện pháp ký quỹ.

Tổ chức tín dụng chính là bên thực hiện thủ tục về ký quỹ và giữ vai trò trung gian trong việc thanh toán nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại đối với bên vi phạm bằng tài sản hoặc khoản tiền trong tài sản ký quỹ.

giao-dich-ky-quy

Đặc điểm của giao dịch ký quỹ

Các đặc điểm của tài khoản ký quỹ là:

– Đặc điểm thứ nhất chính là: thông thường khoản tiền ký quỹ thường chính là VNĐ hoặc một số ngoại tệ chính trên thị trường USD, GBP, EUR.

– Số dư tối thiểu sẽ tùy thuộc vào từng loại mà bạn ký quỹ.

– Lãi suất áp dụng cho tiền gửi ký quỹ sẽ được tính theo có kỳ hạn hoặc là không có kỳ hạn.

Một số đặc điểm quan trọng của việc trong quá trình ký quỹ còn có sự tham gia của ba bên liên quan. Đó chính là:

– Doanh nghiệp, tổ chức có tài sản ký quỹ.

– Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng

– Bên có quyền được thanh toán và bồi thường thiệt hại từ các tổ chức ngân hàng, tín dụng khi xảy ra các trường hợp xấu.

Việc ký quỹ sẽ được thực hiện theo đúng quy trình như trên để đảm bảo cho quá trình ký được diễn ra một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Theo đúng quy định của pháp luật.

Tài khoản ký quỹ

Tài khoản ký quỹ sẽ được các ngân hàng mở. Được sử dụng và quản lý theo yêu cầu của ngân hàng hoặc các thỏa thuận khác với khách hàng nhằm đáp ứng mục đích chứng minh được năng lực tài chính để phục vụ cho tình hình kinh doanh của công ty.

Ví dụ: Công ty muốn mở tài khoản ký quỹ tại ngân hàng techcombank

– Loại tiền: VND

– Điều kiện của khách hàng: Có tài khoản thanh toán  tại TCB.

– Số dư tài khoản thanh toán đủ để thực hiện giao dịch ký quỹ.

– Số tiền ký quỹ: Theo quy định riêng đối với từng ngành nghề.

– Thời gian ký quỹ: Theo quy định của pháp luật và mục đích của từng ngành nghề.

– Kỳ hạn ký quỹ: Không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn ít nhất 1 tháng.

Tiền gửi ký quỹ là gì

Là một loại tiền gửi không có kỳ hạn hoặc là có kỳ hạn của một tổ chức tại một ngân hàng nào đó nhằm đảm bảo cho việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính. Của tổ chức đó đối với các bên liên quan.

Đa số các công ty, doanh nghiệp sẽ gửi tại các ngân hàng một khoản tiền hoặc đá quý, giấy tờ có giá trị quy đổi sang tiền. Vào một tài khoản phong tỏa của ngân hàng để đảm bảo cho việc thực hiện bảo lãnh đối với doanh nghiệp khi doanh nghiệp kích hoạt dự án kinh doanh nào đó. Các khoản tiền, tài sản được ký quỹ đó phải được áp dụng các quy định bảo vệ chặt chẽ. Thu hồi kịp thời khi hết hạn thời gian ký quỹ.

Dịch vụ tiền gửi cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp cần chứng minh năng lực tài chính thuộc các lĩnh vực pháp luật Việt Nam quy định ký quỹ. Ví dụ các ngành: dịch vụ việc làm, tư vấn du học, kinh doanh bảo hiểm, lữ hành quốc tế…

Các thuật ngữ trong ký quỹ

Giao dịch ký quỹ chính là dịch vụ cho phép nhà đầu tư vay tiền theo tỷ lệ hỗ trợ của công ty chứng khoán mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng bằng cách dùng tài sản đảm bảo để thế chấp.

– Tài sản đảm bảo bao gồm: toàn bộ các tài sản có trong tài khoản chứng khoán bao gồm như: cổ tức, chứng khoán, quyền mua cổ phiếu và các tài sản liên quan đến công ty được thế chấp…

– Tỷ lệ nợ ( hay gọi là tín dụng ): đó chính là tỷ lệ phần trăm giữa tổng dự nợ vay / Tổng giá trị được phép vay chứng khoán ký quỹ. Điều lưu ý đó là giao dịch ký quỹ chỉ được thực hiện khi ký hợp đồng với công ty chứng khoán.

– Tỷ lệ ký quỹ ( tức là tỷ lệ hỗ trợ ) thông thường cho một tài khoản chứng khoán hoặc mã chứng khoán cao nhất là 50%, thấp nhất là 0%.

– Tỷ lệ hỗ trợ 50% ( 1:1) nghĩa là với 1 giá trị mua được 100 triệu. Tối đa là nhà đầu tư phải bỏ ra 50 triệu và đi bạn phải đi vay 50 triệu còn lại.

– Tỷ lệ hỗ trợ 0% nghĩa là nhà đầu tư phải dùng tiền thật để mua chứng khoán.

Hợp đồng ký quỹ là gì

Hợp đồng ký quỹ không được quy định trong các văn bản theo quy định của pháp luật. Hợp đồng ký quỹ chính là tên gọi của hợp đồng dùng trong lĩnh vực ký quỹ. Các điều khoản có sẵn trong hợp đồng quy định về các chủ thể ký quỹ. Tài sản ký quỹ và cách xử lý các tài sản này khi chủ thể thực hiện không đúng theo pháp luật.

Nhưng theo bộ luật dân sự 2015 có những điều như sau:

Điều 398: Nội dung của hợp đồng

  1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.
  2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau:

a. Đối tượng của hợp đồng

b. Số lượng chất lượng

c. Phương thức thanh toán và giá

d. Địa điểm, thời hạn thực hiện phương thức hợp đồng

e. Quyền và nghĩa vụ của các bên

f. Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng

g. Phương thức giải quyết các tranh chấp

Khi đã xác lập ký quỹ giao dịch đồng thời phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên. Pháp luật quy định đúng về quyền và nghĩa vụ của các bên trong khi ký quỹ. Theo điều 40 Nghị định 21/2021/NĐ-CP. Quy định thi hành theo bộ luật dân sự về việc đảm bảo thực hiện theo nghĩa vụ.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong ký quỹ

Quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng nơi bạn ký quỹ

Theo quy định của pháp luật Việt Nam đang hiện hành. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng sẽ có quyền và nghĩa vụ sau:

– Hưởng phí dịch vụ

– Yêu cầu bên có quyền thực hiện theo đúng các thỏa thuận về việc ký quỹ để có thể được thanh toán từ việc ký quỹ.

– Thanh toán đúng theo nghĩa vụ theo yêu cầu của bên ký quỹ có quyền về phạm vi tiền ký quỹ.

– Hoàn trả tiền ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi đã thực hiện thanh toán đúng nghĩa vụ của bên có quyền và chấm dứt hợp đồng ký quỹ.

– Quyền và nghĩa vụ khác theo đúng thỏa thuận liên quan đến pháp luật.

Khi ngân hàng nhận được khoản tiền ký quỹ của bạn. Ngân hàng sẽ có nhiệm vụ bảo quản tài sản của bạn, thanh toán nghĩa vụ cho các bên có quyền. Bởi vậy, ngân hàng sẽ có quyền yêu cầu bên bạn thanh toán các khoản phí dịch vụ ký quỹ theo yêu cầu của ngân hàng.

Quyền, nghĩa vụ của bên ký quỹ

Theo pháp luật hiện hành về việc ký quỹ tại Việt Nam không cấm việc thỏa thuận với các ngân hàng, tổ chức tín dụng của nơi ký quỹ về mức lãi suất của các khối tài sản được ký quỹ. Bởi việc này tùy thuộc vào chính sách khác nhau của ngân hàng.

Bên ký quỹ sẽ có quyền và các nghĩa vụ dưới đây:

– Thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi ký quỹ về điều kiện thay toán đúng với cam kết.

– Yêu cầu ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi ký quỹ hoàn trả lại tiền ký quỹ theo đúng thời hạn. Được trả lãi trong các trường hợp đã thỏa thuận.

– Rút bớt hoặc bổ sung thêm tiền ký quỹ hoặc đưa khoản tiền ký quỹ vào trong các giao dịch dân sự khác trong trường hợp bên có quyền đồng ý.

– Nộp đầy đủ khoản tiền ký quỹ tại ngân hàng, tổ chức tín dụng tại nơi ký quỹ.

– Quyền, nghĩa vụ khác theo đúng yêu cầu của luật dân sự hoặc các luật liên quan đến quy định.

Quyền, nghĩa vụ của bên có quyền ký quỹ

– Yêu cầu ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ. Đúng hạn trong phạm vi tiền ký quỹ.

– Thực hiện đúng theo thủ tục yêu cầu của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Nơi ký quỹ trong việc thực hiện giao dịch của mình.

– Quyền và nghĩa vụ khác theo đúng các thỏa thuận hoặc bộ luật Dân sự. Các bộ luật khác liên quan đến quy định.

Khi bạn có quyền yêu cầu ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng số tiền ký quỹ để thanh toán nghĩa vụ cho bên ký quỹ đúng thời hạn và trong phạm vi tiền ký quỹ.

Các hình thức liên quan đến ký quỹ hiện nay

Đối với việc liên quan đến hình thức và thủ tục ký quỹ sẽ được thực hiện đúng theo yêu cầu của pháp luật.

Chủ thể trong quan hệ ký quỹ bao gồm 2 bên như: Bên ký quỹ, chính là bên đã gửi một lượng tài sản lớn vào tài sản phong tỏa của một ngân hàng nào đó. Bên nhận ký quỹ chính là bên được thanh toán, bồi thường thiệt hại từ tài khoản đó. Và nếu đến thời hạn mà bên ký quỹ không thực hiện đúng nghĩa vụ với mình.

Trong ký quỹ, ngân hàng sẽ được coi là chủ thể giữ tài sản ký quỹ và sẽ có nghĩa vụ phải thanh toán cho các bên bị vi phạm nghĩa vụ bằng chính tài sản trong ký quỹ.

Phân loại hình thức ký quỹ

Tùy vào mỗi ngày nghề mà nó sẽ có các hình thức ký quỹ khác nhau:

Ký quỹ L/C

Ký quỹ L/C có thể hiểu là hình thức giao dịch giữa người mua ( bên doanh nghiệp, tổ chức ) và người bán thông qua các tổ chức tín dụng và ngân hàng.

Ký quỹ L/C được ngân hàng, các tổ chức tín dụng lập ra và có giá trị như một lá đơn đúng theo yêu cầu của các đơn. Nội dung L/C chính là các biên bản thỏa thuận và cam kết thanh toán cho các bên xuất khẩu.

Ký quỹ bảo lãnh

Được hiểu là một hình thức ký quỹ để thực hiện hợp đồng. Phổ biến nhất là trong lĩnh vực xây dựng đúng với hai đối tượng là nhà đầu tư và chủ thầu. Trong đó ngân hàng sẽ giữ vai trò trung gian.

Nội dung ký quỹ bảo lãnh để hợp đồng được thực hiện đó chính là các điều khoản và thỏa thuận thanh toán cho bên nhà thầu.

Đơn giản ký quỹ bảo lãnh chính là việc đảm bảo thanh toán dó chính ngân hàng phát hành. Theo đó, ngân hàng sẽ trực tiếp thanh toán cho các bên hưởng thụ khoản đền bù được ghi trên giấy bảo lãnh. Trong trường hợp đối tác không thực hiện đúng theo yêu cầu có trong hợp đồng.

Ngân hàng sẽ không bảo lãnh việc đối tác có thực hiện đúng nghĩa vụ có trong hợp đồng. Ngân hàng chỉ có trách nhiệm đảm bảo thanh toán đúng số tiền trong phạm vi được ghi trực tiếp trên giấy bảo lãnh.

Ký quỹ vào mục đích kinh doanh các ngành nghề

Đối với hình thức ký quỹ theo mục đích kinh doanh đối với các ngành nghề. Đảm bảo trong việc kinh doanh của các công ty trong trường hợp bị phá sản trong quá trình kinh doanh.

Nguyên nhân áp dụng hình thức ký quỹ vào mục đích kinh doanh đa ngành nghề bởi trong suốt quá trình làm kinh doanh , chủ đầu tư cần phải đảm bảo luôn duy trì được số tiền tối thiểu.

Ký quỹ thực hiện nghiệp vụ forward tại ngân hàng muốn gửi

Hiện nay, các ngân hàng đều có dịch vụ hối đoái có kỳ hạn. Đây chính là nghiệp vụ giao dịch hối đoái có kỳ hạn giữa 2 bên mua và bán.

Dựa vào đó, hai bên thực hiện mua bán với nhau sẽ cam kết bằng một lượng ngoại tệ theo đúng tỷ giá kỳ hạn chính xác vào ngày giao dịch. Và việc thanh toán sẽ được thực hiện trong một thời điểm xác định trong tương lai.

Ký quỹ để được phép hoạt động một số ngành nghề

Nhằm mục đích cho phép hoạt động đối với một số ngành nghề. Như lao động xuất khẩu, giới thiệu việc làm, bán hàng đa cấp, kinh doanh lữ hành… Khách hàng hoàn toàn có thể mở tài khoản ký quỹ tại các ngân hàng. Căn cứ đúng theo từng ngành nghề mà ký quỹ sẽ có các mức khác nhau.

Hiện nay, ký quỹ là việc làm vô cùng cần thiết để giúp cho các ngân hàng hoặc đơn vị công ty, doanh nghiệp đảm bảo được các quyền lợi. Tránh trường hợp tài sản bị thất thoát trong quá trình bên khác sử dụng.

Các công ty, đơn vị thực hiện việc ký quỹ mục đích làm cho đơn vị hợp tác có thêm trách nhiệm và hoàn thành được các mục tiêu theo kỳ hạn và đảm bảo được việc phát sinh khi xảy ra các vấn đề sẽ được giải quyết tốt hơn.

Nội dung của ký quỹ

Đối với biện pháp sử dụng ký quỹ. Sẽ tùy thuộc vào từng loại hợp đồng để một hoặc cả hai bên phải mở tài khoản tại ngân hàng. Nhưng sẽ không được sử dụng tài khoản đó khi hợp đồng chưa chấm dứt. Nếu đến đúng thời hạn thực hiện nghĩa vụ. Mà bên có nghĩa vụ không thực hiện được hoặc là thực hiện không đúng với nghĩa vụ. Thì bên ngân hàng nơi ký quỹ sẽ được dùng tài khoản đó thanh toán cho bên có quyền.

giao-dich-ky-quy-1

Nội dung giao dịch ký quỹ

Nếu như bên có quyền phải chịu ảnh hưởng thiệt hại. Do bên kia không thực hiện đúng nghĩa vụ thì ngân hàng đó cũng có quyền. Dùng số tiền trong tài khoản đó để bồi thường các thiệt hại. Ngân hàng hoàn toàn có quyền thu một khoản phí dịch vụ. Từ tài khoản đó trước khi thực hiện bồi thường.

Các câu hỏi liên quan đến ký quỹ

Giao dịch ký quỹ là gì

Chính là dùng tiền đi vay. Của các nhà môi giới cho phép bạn thực hiện khối lượng giao dịch lớn. Khi thực hiện một giao dịch. Nhà đầu tư buộc phải có đủ vốn riêng để trang trải các nghĩa vụ theo sau đó.

Giao dịch ký quỹ có lợi ích gì

Nó có thể giúp mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với việc giao dịch bằng chính tiền của bạn. Nhưng khi bạn phải có chiến dịch để áp dụng nó một cách hiệu quả. Tuân thủ đúng các quy tắc để tránh gặp phải những rủi ro.

Giao dịch ký quỹ trên sàn chứng khoán nghĩa là gì

Chính là giao dịch các công cụ trao đổi chứng khoán sử dụng đến đòn bẩy tài chính

Giao dịch ký quỹ hoạt động theo nguyên tắc nào

Để có thể giao dịch được khối lượng lớn các giao dịch. Nhà môi giới phải cung cấp cho họ tiền. Và sau đó sẽ lấy lại những số tiền đó sau khi đã đóng vị thế. Điều này sẽ làm tăng khả năng kiếm tiền của nhà giao dịch mà không nhất thiết phải tăng tiền ký quỹ.

Vị thế ký quỹ nghĩa là gì

Đây chính là giao dịch được mở bởi một nhà giao dịch. Đó chính là một phần của giao dịch mục đích là đảm bảo bằng các khoản tiền đã vay của các nhà môi giới.

Những rủi ro khi mua ký quỹ là gì

Vị thế của một nhà giao dịch có thể bị các nhà môi giới đóng lại. Do trường hợp bị thua lỗ mất một số tiền nhất định. Với cùng một biên động giá trái ngược với hướng của giao dịch. Trong trường hợp mua ký quỹ, khoản lỗ của các nhà giao dịch thông thường. Sẽ lớn hơn so với khi giao dịch hoàn toàn bằng số tiền của họ.

Cuộc gọi ký quỹ là gì

Đây là một trong các tình huống mà nhà giao dịch không thể mở các giao dịch mới. Bởi họ không có đủ tiền để có thể trang trải.

Tổng kết

Bài viết này, Box.edu đã tổng kết cho bạn Ký quỹ là gì. Nếu như bạn biết áp dụng nó đúng cách. Bạn sẽ có thể tăng được đáng kể hiệu suất chiến lược giao dịch của mình.

3.2/5 - (39 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.