Printf Java là gì? Tổng hợp kiến thức về Printf Java

Printf Java là gì?

Ngôn ngữ lập trình phổ biến đang được các lập trình viên ưu ái nhất hiện nay là ngỗn ngữ nào?

Nền tảng nào an toàn và đáng tin cậy nhất? 

Tất cả các đáp án và toàn bộ kiến thức xung quanh Printf Java là gì sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về định nghĩa quan trọng này nhé!

Mục lục bài viết

Printf Java là gì?

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới. Nó được phát triển lần đầu tiên bởi James Gosling của Sun Microsystems. Công nghệ thú vị này được phát hành vào năm 1995 và kể từ đó việc sử dụng nó đã phát triển nhảy vọt.

Java là lý tưởng cho các môi trường phân tán, đặc biệt là Internet. Các lập trình viên sử dụng nó để phát triển các ứng dụng dựa trên web cũng như các ứng dụng độc lập. Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và cấp cao.

Printf-Java-la-gi
Printf Java là gì?

Các nhà phát triển C ++ sẽ thấy việc di chuyển sang nền tảng này tương đối dễ dàng. Nhiệm vụ của Java dành cho các nhà phát triển là “Viết một lần, chạy mọi nơi”. Nền tảng này được biết đến là nhanh chóng, an toàn cũng như đáng tin cậy. Học Java rất dễ và có cú pháp hơi giống với C ++.

Các chương trình viết bằng Java được biên dịch thành mã byte độc ​​lập với máy. Sau đó, mã thứ hai được Java Virtual Machines (JVM) diễn giải thành mã byte của nền tảng mà nó đang sử dụng. Các tính năng quan trọng của ngôn ngữ này là hỗ trợ đa luồng và quản lý bộ nhớ tự động.

Trong hướng dẫn cấp độ cho người mới bắt đầu này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về hàm printf () của Java. Chúng tôi giả định rằng bạn đã quen thuộc với những kiến ​​thức cơ bản về lập trình. 

Hàm Printf phổ biến trên hầu hết các ngôn ngữ lập trình và được sử dụng để hiển thị bất kỳ câu lệnh nào trên màn hình. Nó có nhiều tùy chọn định dạng có thể được sử dụng để định dạng biến hoặc chuỗi bạn muốn in, theo nhiều cách khác nhau.

Định dạng bằng hàm System.out.printf ()

Trong Java, cú pháp của phương thức này như sau:

System.out.printf( “format string” [,arg1, arg2, ... ] );

Đối số đầu tiên là một ký tự chữ hoặc một định dạng. Chỉ khi các thông số định dạng có mặt thì các đối số mới được sử dụng. Cờ, độ chính xác, chiều rộng và các ký tự chuyển đổi là các chỉ định định dạng. Dưới đây là chuỗi các mã định dạng.

% [flags] [width] [. precision] chuyển đổi ký tự

 • Cờ- Hành vi mặc định là điều chỉnh phù hợp của đầu ra. Sử dụng ký tự ‘-‘ để căn trái. Trong trường hợp, các giá trị số không đủ dài để đáp ứng độ dài trường, phần đệm trống theo mặc định được thực hiện. Sử dụng ký tự 0 để đảm bảo 0 phần đệm.
 • Width – Nó chỉ định độ rộng trường cho đối số tương ứng. Bạn cũng có thể nói, nó xác định số ký tự tối thiểu của đầu ra.
 • Precision – Giá trị này đứng trước toán tử dấu chấm. Trong trường hợp giá trị dấu phẩy động, giá trị chính xác xác định có bao nhiêu ký tự thập phân được in.
 •  Các ký tự chuyển đổi được liệt kê bên dưới. Hãy nhìn vào từng người trong số họ:
 1. ‘d’ được sử dụng cho các loại số nguyên khác nhau như byte, int, short, long.
 2. ‘f’ được sử dụng cho các số dấu phẩy động khác nhau như float và double.
 3. ‘c’ được sử dụng cho các giá trị ký tự
 4. ‘s’ được sử dụng cho chuỗi.
 5. ‘n’ được sử dụng cho dòng mới.
Dinh-dang-bang-ham-System-out-printf
Định dạng bằng hàm System.out.printf ()

Ví dụ sử dụng System.out.printf ()

public class sample{
public static void main(String args[]) {
System.out.printf("Welcome to this Java programming tutorial");
}
}

Ngoài kiến thức về Printf Java là gì bạn cần hiểu chi tiết hơn về lớp từ hoá định nghĩa trong Java. Lớp từ khóa định nghĩa mẫu là một kiểu lớp mới. Từ khóa public được sử dụng có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể truy cập vào lớp. Hàm main () bắt đầu thực thi chương trình Java. Nó không trả về bất kỳ giá trị nào và là lớp cụ thể.

Điều này có nghĩa là chỉ có thể có một phiên bản của main. Hàm System.out.printf () sẽ in chuỗi được truyền làm tham số cho nó. Mọi câu lệnh trong chương trình Java được kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Tham gia khóa học này để tìm hiểu cách viết các chương trình Java của riêng bạn.

su-dung-System-out-printf
Ví dụ sử dụng System.out.printf ()

Định dạng số nguyên

Giả sử chúng ta khai báo một biến số nguyên và khởi tạo nó với giá trị 1234.

 • Int num = 1234;
System.out.printf(“%d”,num);
 • Kết quả đầu ra sẽ là số nguyên, tức là giá trị 1234.
 System.out.printf(“%6d”,num);

Điều này chỉ định chiều rộng trường là 6 ký tự. Vì số nguyên 1234 chỉ chiếm 4 khoảng trắng nên sẽ có 2 khoảng trống ở đầu trong kết quả.

System.out.printf(“%-6d”,num);

Điều này tương tự với ví dụ trước. Sự khác biệt ở đây là 1234 sẽ được xuất đầu tiên sau đó là 2 dấu cách trống ở cuối.

System.out.printf(“%06d”,num);

Ở đây chiều rộng trường là 6 ký tự. Ở đây thay vì các dấu cách đứng đầu sẽ có 2 số 0 đứng đầu.

System.out.printf(“%6.2d”,num);

Ở đây độ chính xác là 2 ký tự trong khi độ rộng trường là 6 ký tự. Chỉ 2 chữ số đầu tiên của số nguyên sẽ được in. 

Dinh-dang-so-nguyen
Định dạng số nguyên

Định dạng dấu chấm động

Định dạng dấu chấm động là một trong những khái niệm quan trọng bạn cần nắm vững để có thể có cái nhìn chi tiết hơn về định nghĩa Printf Java là gì. Hãy khai báo một biến dấu phẩy động và khởi tạo nó thành một giá trị dấu phẩy động trong Java. Sau đó, chúng tôi sẽ xem cách chúng tôi có thể in nó ra bằng cách sử dụng các tùy chọn định dạng khác nhau.

Float float1;
Float1 = 12.3456;
System.out.printf(“%f”,float1);

Điều này sẽ xuất ra giá trị dấu phẩy động như nó vốn có.

System.out.printf(“%8f”,float1);

Điều này chỉ định chiều rộng trường là 8 ký tự. Tuy nhiên số lượng chỉ có 6 bộ thu phí. Do đó đầu ra sẽ được đệm ở bên trái bởi 2 khoảng trống.

System.out.printf(“%.6f”,float1);

Ở đây độ chính xác là 6 ký tự. Do đó, tối đa 6 chữ số thập phân của số dấu phẩy động sẽ được in.

System.out.printf(“%8.4f”,float1);

Ở đây chiều rộng trường là 8 ký tự. Độ chính xác là 4 ký tự. Do đó, tối đa 4 chữ số thập phân của số sẽ được in. Đầu ra sẽ chiếm tối thiểu 8 ký tự. Vì giá trị của float1 chỉ có 6 ký tự nên sẽ có 2 ký tự khoảng trắng ở đầu trong đầu ra.

Printf-Java-la-gi-1
Printf Java là gì? Tổng hợp kiến thức về Printf Java

Định dạng chuỗi

Ở đây chúng ta khai báo một đối tượng String và khởi tạo nó.

String Str1;
Str1 = “HelloWorld”.
System.out.printf(“%s”,Str1);

Điều này sẽ in chuỗi như nó vốn có.

System.out.printf(“%12s”,Str1);

Ở đây chiều rộng trường là 12 ký tự. Vì Str1 chỉ có 10 ký tự nên nó sẽ có 2 khoảng trắng ở đầu.

System.out.printf(“%-12sf”,Str1);

Điều này tương tự với ví dụ trước. Sự khác biệt là nó sẽ có 2 dấu cách ở cuối.

System.out.printf(“%.8s”,float1);

Đây độ chính xác là 8 ký tự. Do đó, tối đa 8 ký tự của chuỗi sẽ được in. Vì giá trị của Str1 có 10 ký tự nên 2 ký tự cuối cùng sẽ bị bỏ qua khỏi đầu ra.

Ngoài định nghĩa về Printf Java là gì bạn cần phải biết cách sử dụng printf trong ngôn ngữ lập trình java. Đây là phương thức java.io.PrintStream.printf (). Các tham số của nó giống với tham số của System.out.printf ().

Tuy nhiên, nó trả về một đối tượng PrintStream là một luồng đầu ra. Nếu tham số định dạng là null thì phương thức này sẽ ném ra một NullPointerException. Đối với các lỗi khác, trong các tham số, IllegalFormatException được ném ra.

Cách thứ ba do Java cung cấp để sử dụng phương thức printf () là phương thức java.io.Console.printf (). Các tham số và chức năng của nó giống với phương thức System.out.printf ().

Vài trường hợp nó trả về một đối tượng Console. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào trong các tham số của nó, phương thức cụ thể này sẽ ném IllegalFormatException.

Hy vọng hướng dẫn này là thú vị và hữu ích. Hãy nghiên cứu mã đã cho và thử nghiệm với nó. Để nắm vững bất kỳ khái niệm lập trình nào, bạn nên viết các chương trình của riêng mình và chơi với chúng. Khi bạn đã sẵn sàng chuyển sang cấp độ tiếp theo.

Tổng kết

Với những kiến thức được chia sẻ trong bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Printf Java là gì. ngoài ra còn rất nhiều những kiến thức liên quan về ngôn ngữ Java sẽ giúp cho bạn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp. Đừng quên thường xuyên cập nhập bài viết trên Box.edu.vn nhé! Chúc bạn thành công!

5/5 - (4 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.