So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi trong chứng khoán

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi trong chứng khoán. Sẽ giúp việc lựa chọn đầu tư chính xác hơn rất nhiều. Giúp cho nhà đầu tư nắm được đặc điểm cũng như lợi ích của 2 loại cổ phiếu này. Để đầu tư đem lại nhiều lợi nhuận cho bản thân. Cụ thể sự khác biệt giữa 2 loại cổ phiếu này thế nào. Hãy cùng Box tìm hiểu kỹ hơn nhé!

Mục lục bài viết

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu là gì?

co-phieu-la-gi.jpg
Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu hiểu là một loại chứng khoán được xác định dưới dạng văn bản (hay chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành) hoặc bút toán ghi sổ sách xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của công ty nhất định.

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi là 2 loại cổ phiếu phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay.

Cổ phiếu thường là gì?

Cổ phiếu thường (hay cổ phiếu phổ thông). Là chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu của cổ đông trong doanh nghiệp. Cho phép cổ đông được hưởng những quyền lợi cổ phần thông thường của doanh nghiệp.

Những người nắm giữ cổ phiếu thường là cổ đông của doanh nghiệp. Và được nhận các quyền lợi như sau:

 • Quyền trong quản lý và kiểm soát doanh nghiệp: Tất cả cổ đông có quyền tham gia bỏ phiếu, bầu cử vào Hội đồng quản trị, được tham gia quyết định các vấn đề quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp
 • Đối với tài sản của doanh nghiệp: Cổ đông sẽ được nhận phần lợi nhuận của doanh nghiệp hàng năm dưới hình thức cổ tức. Với trường hợp, doanh nghiệp bị phá sản hay giải thể, cổ đông được quyền nhận một phần giá trị còn lại của doanh nghiệp (sau khi đã thanh toán các khoản nợ, các chi phí và khoản thanh toán cho cổ đông ưu đãi)
 • Về chuyển nhượng cổ phần sở hữu: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho những người khác bằng cách bán lại trên thị trường chứng khoán

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi (Preference Stock) là những chứng chỉ xác nhận quyền lợi của nhà đầu tư sau khi trở thành cổ đông của doanh nghiệp, đồng thời cho phép nhà đầu tư được hưởng quyền lợi ưu đãi hơn cổ phiếu thông thường. Đặc biệt cổ phiếu ưu đãi mang những đặc điểm giao thoa giữa cổ phiếu thường và trái phiếu. Các doanh nghiệp sẽ không bắt buộc phải phát hành cổ phiếu ưu đãi.

Ưu điểm của cổ phiếu ưu đãi

 • Được ưu tiên về cổ tức và thanh toán khi thanh lý doanh nghiệp: Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi luôn được hưởng một mức cổ tức cố định, xác định trước và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ đông ưu đãi còn được nhận cổ tức trước các cổ đông thường. Đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp phá sản hoặc bị giải thể, cổ đông ưu đãi được nhận những gì còn lại của doanh nghiệp trước các cổ đông thường
 • Không được hưởng quyền bỏ phiếu: Cổ đông ưu đãi khác với cổ phiếu thông thường vì không được hưởng quyền bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị, cũng như thông qua các vấn đề quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp
 • Cổ phiếu ưu đãi có thể được phép chuyển đổi thành cổ phiếu thường, nhưng ngược lại cổ phiếu thường thì không được phép chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi

Phân loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi sẽ bao gồm nhiều loại khác nhau, mỗi loại cổ phiếu sẽ mang những đặc điểm và lợi ích cụ thể đó là:

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

 • Cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này sẽ được nhận mức cổ tức cố định và không bị phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ nhận cổ tức trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường
 • Những cổ đông mà sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ không có quyền tham gia biểu quyết hay đề xuất thành viên vào Hội đồng quản trị của doanh nghiệp

Cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết

 • Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi này. Thường nhiều hơn số phiếu biểu quyết của cổ phiếu thường. Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi đã được quy định cụ thể  trong điều lệ doanh nghiệp
 • Thông thường thì cổ đông sáng lập sẽ có quyền sở hữu loại cổ phiếu ưu đãi này. Tuy nhiên nó chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm, sau đó được chuyển đổi thành cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

 • Người nắm giữ cổ phiếu này có thêm quyền yêu cầu doanh nghiệp. Hoàn trả số vốn góp vào bất kỳ thời điểm nào (theo đúng với thỏa thuận được ghi trên cổ phiếu).
 • Người nắm giữ cổ phiếu này cũng hoàn toàn không có quyền tham dự. Biểu quyết hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị. Do vậy nếu đầu tư vào doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả. Làm ăn có lãi thì bạn sẽ nhận được cổ tức cao.

Điểm giống nhau giữa 2 loại cổ phiếu

Nhìn chung cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi đều là cổ phiếu, là những chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu hợp pháp trong một công ty. Nên chúng có những yếu tố giống nhau cụ thể:

 • Đều là công cụ của thị trường chứng khoán
 • Do công ty cổ phần phát hành
 • Thời hạn kéo dài: trung và dài hạn
 • Đặc biệt sẽ không được hoàn lại vốn
 • Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm trên phần vốn góp của công ty
 • Cả 2 loại chứng khoán được phát hành qua Bộ tài chính và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

so-sanh-co-phieu-thuong-va-co-phieu-uu-dai.jpg
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi
Tiêu chí Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi
Điều lệ công ty Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) là cổ phiếu mà các công ty cổ phần bắt buộc phải phát hành. Tất cả các công ty cổ phần sẽ không bị bắt buộc phải phát hành cổ phiếu ưu đãi.
Cổ tức Có cổ tức không ổn định, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và sẽ được hưởng sau khi chi trả cho cổ phiếu ưu đãi. Có cổ tức ổn định qua các năm và được chi trả với tỷ lệ cao hơn cổ phiếu thông thường.
Khả năng chuyển nhượng Cổ phiếu này thường có quyền tự do chuyển nhượng. Không được quyền tự do chuyển nhượng.
Khả năng chuyển đổi Cổ phiếu thường không được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi ngược lại có thể được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.
Về quyền biểu quyết Cổ phiếu thường có quyền biểu quyết theo số lượng cổ phần nắm giữ của cổ đông tại công ty. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết cao hơn so với cổ phiếu phổ thông. Ngược lại, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền biểu quyết.
Khả năng thu hồi tài sản Người sở hữu cổ phiếu này sẽ là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi công ty bị phá sản. Khi công ty bị phá sản hay giải thể người nắm cổ phiếu ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông thông thường nhưng đứng sau người sở hữu trái phiếu.
Ưu đãi Không có Có một số ưu đãi nhất định
Số lượng cổ phiếu Số lượng nhiều Số lượng ít hơn
Ưu tiên nhận lại vốn góp Nhận lại phần vốn góp sau cổ phần ưu đãi Được nhận lại vốn góp sớm hơn cổ phần thường

Tổng kết

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi sẽ giúp bạn nhận biết được những điểm mạnh. Lợi ích mà 2 loại cổ phiếu này đem lại cho bạn. Từ đó, có thể đưa ra quyết định đầu tư hợp lý nhằm nâng cao lợi nhuận. Cũng như thu nhập thụ động cho bản thân. Do vậy mà việc nhà đầu tư ngoài việc tìm hiểu về những loại cổ phiếu nói chung thì cũng phải biết so sánh giữa các loại cổ phiếu với nhau để tìm thấy sự khác biệt và ưu điểm của mỗi loại cổ phiếu nhất định.

5/5 - (2 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.