So sánh Java với Python? Ngôn ngữ lập trình nào tốt nhất cho bạn

Java và Python đều là sự lựa chọn tốt nhất dành cho những lập trình viên mới bắt đầu. Trên thực tế cả 2 loại ngôn ngữ này đều rất phổ biến và chúng có những điểm giống cũng như khác nhau nhất định. Do vậy hôm nay Box.edu sẽ giúp các bạn so sánh Java với Python một cách đơn giản và dễ hiểu nhất để bạn có thể nắm được 2 ngôn ngữ này tốt hơn nhé!

Mục lục bài viết

Điểm giống nhau giữa Java và Python

diem-giong-nhau-giua-java-va-python.jpg

Điểm giống nhau giữa Java và Python

Hai ngôn ngữ này sẽ có một số điểm chung như sau:

 • Cả hai đều phổ biến và có nhu cầu cao
 • Hai ngôn ngữ đều là mã nguồn mở và không yêu cầu giấy phép trả phí để sử dụng cho các nhà phát triển. Trong trường hợp của Java, nếu bạn sử dụng phiên bản Oracle Java chính thức, thì khách hàng của bạn phải trả một khoản phí cho mục đích sử dụng thương mại khi triển khai ứng dụng Java của bạn. Tuy nhiên, cũng có các phiên bản chạy thử miễn phí từ nhiều nhà cung cấp
 • Bạn có thể bắt đầu viết mã bằng một trong hai ngôn ngữ này miễn là có kết nối Internet để tải xuống các tệp cài đặt và máy tính có thể chạy Windows, OS X hoặc Linux

So sánh Java với Python điểm khác biệt

Ngoài những điểm giống nhau ở trên thì chúng sẽ có những điểm khác biệt, nên các nhà phát triển sẽ căn cứ vào đó để lựa chọn yêu thích ngôn ngữ này hơn hoặc ngôn ngữ kia hơn vì nhiều lý do khác nhau. Dưới đây sẽ là sự so sánh Java với Python để giúp bạn có thể hiểu rõ hơn.

Đường cong học tập và khả năng đọc

Đây mà một trong những yếu tố quan trọng đặc biệt với những người mới bắt đầu tìm hiểu về cả 2 ngôn ngữ này.

Ngôn ngữ Java

Đường cong học tập sẽ phụ thuộc vào những gì bạn đã biết, mức độ quan tâm của bạn đến việc học chủ đề và môi trường học tập. Ví dụ: nếu bạn đã thực hiện một số loại mã hóa hoặc tập lệnh, ngay cả khi nó đang dán một số JavaScript vào một trang web, bạn vấn có thể làm quen với cấu trúc mã mà bạn gặp phải với một ngôn ngữ như Java. Đây là một ví dụ về mã Java:

public class AddTwoIntegers {
public static void main(String[] args) {
int first = 10;
int second = 20;
System.out.println("Enter two numbers: " + first + " " + second);
int sum = first + second;
System.out.println("The sum is: " + sum);
}
}

Java cũng hỗ trợ nhiều mô hình lập trình khác nhau, bao gồm lập trình hướng đối tượng và lập trình chức năng.

Viết mã trong Java cũng bị ràng buộc nhiều vào việc sử dụng các lớp và sau đó sử dụng các lớp đó để tạo các đối tượng. Thực tế thì nó không phải là ngôn ngữ mà bạn thường sử dụng cho một tập lệnh đơn giản. 

Ngôn ngữ Python

Với những bạn mới bắt đầu nếu cảm thấy mã trên khó đọc thì nên chọn Python. Khả năng đọc chỉ là một trong những đặc điểm nổi bật về sự nổi tiếng của ngôn ngữ này. Dưới đây là một ví dụ về mã Python:

# This program adds two numbers
num1 = 10
num2 = 10
# Add two numbers
sum = num1 + num2
# Display the sum
print('The sum of {0} and {1} is {2}'.format(num1, num2, sum))

Nếu bạn chưa từng lập trình trước đây, thì mã Python thường dễ đọc hơn. Bạn cũng có thể sử dụng các cấu trúc mã đơn giản hơn để có được các kết quả như mong muốn. Vì lý do này, nên Python được coi là một ngôn ngữ rất phổ biến để viết các script nhanh chóng. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng khoa học, nơi mà ngôn ngữ lập trình chỉ được coi là một công cụ để sử dụng chứ không phải là một lựa chọn nghề nghiệp.

Python cũng là một ngôn ngữ đa ký tự. Nó hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, lập trình chức năng và lập trình thủ tục. Ngoài ra bạn có thể sử dụng tất cả các mô hình này trong cùng một ứng dụng. Điều này có nghĩa là bạn có thể tùy chỉnh các phần của ứng dụng theo chức năng của chúng thay vì chỉ dựa vào một mô hình lập trình.

Cấu trúc cú pháp so sánh Java với Python

cau-truc-va-cu-phap-so-sanh-java-voi-python.jpg

Cấu trúc cú pháp so sánh Java với Python

Java

public class Fruit {
String name;
String color;

public Fruit(String name, String color) {
this.color = color;
this.name = name;
}
public void myname() {
System.out.println("Hello I'm a :" +name);
}
public void mycolor() {
System.out.println("Hello my color is:" + color);
}
}
Fruit fruit = new Fruit("Apple", "red");
fruit.myname(); // prints: Hello I'm an Apple
fruit.mycolor(); // prints: Hello my color is red

So sánh Java với Python như sau:

 • Dấu ngoặc nhọn xác định các khối mã. Lớp Fruit ở trên và các phương thức của nó được bao quanh bởi {}. Dấu ngoặc nhọn sẽ xác định các vòng lặp trong mã Java
 • Mỗi câu lệnh đều kết thúc bằng dấu chấm phẩy
 • Khi bạn tạo một biến mới, nó phải có một kiểu. Khi bạn khởi tạo đối tượng fruit thì phải khai báo nó là Fruit type
 • Khoảng trắng không quan trọng với Java. Mã Java ở trên được định dạng độc đáo, nhưng nó sẽ chạy nếu mọi thứ nằm trên một dòng miễn là mã tuân theo các quy tắc cú pháp 
 • Bạn cũng sẽ nhận thấy đoạn mã dài như thế nào. Thông thường, bạn sẽ phải gõ nhiều mã Java hơn so với mã Python

Python

class Fruit:
def_init_(self, name, color):
self.name = name
self.color = color
def myname(self):
print("Hello I'm a "+ self.name)
def mycolor(self):
print("Hello my color is " + self.color)
fruit = Fruit("Apple", "red")
fruit.myname() # prints: Hello I'm a Apple
fruit.mycolor() # prints: Hello my color is red

Những gì bạn cần lưu ý về mã Python ở trên là:

 • Ngắt dòng xác định các khối mã trong Python. Ở nơi có một tập hợp các dấu ngoặc trong mã Java, thì có một thụt lề trong mã Python. Có nghĩa là nhấn tab hoặc dấu cách để bắt đầu một dòng mã mới, không có ký hiệu phụ. Các vết lõm phải nhất quán. Nếu bạn sử dụng hai dấu cách trong lần chú ý đầu tiên của mình, bạn phải tiếp tục sử dụng hai dấu cách trong toàn bộ tệp mã, nếu không sẽ gây ra lỗi
 • Không cần dấu chấm phẩy. Nhưng Python sử dụng dấu hai chấm để bắt đầu các lớp, phương thức và vòng lặp. Bạn thấy điều đó trong lớp Fruit ở trên và các phương thức của nó
 • Khoảng trắng rất quan trọng đối với Python. Các nhà phát triển sử dụng nó để xác định các khối mã, vì vậy các dòng trong đoạn mã trên không thể chạy trên một dòng
 • Lớp Python Fruit nhỏ gọn hơn so với lớp Java Fruit tương đương

Các loại

Ngôn ngữ Java

Trong Java, khi bạn tạo một đối tượng, bạn luôn phải chỉ định kiểu của nó. Ví dụ khi bạn muốn tạo một số nguyên và một kiểu Chuỗi. Bạn cần chỉ định rõ ràng cho từng loại:

int var1 = 10
String var2 = "Hello World";

Sau khi các biến trong Java được khởi tạo, chúng ta không thể gán bất kỳ giá trị nào khác không khớp với kiểu ban đầu của chúng. Ngoài ví dụ trên, var1, một số nguyên, không bao giờ được gán cho một Chuỗi như “Hello World”. Điều này sẽ hạn chế ở một số cấp độ, nhưng mã của bạn sẽ ít bị lỗi hơn, để hạn chế việc mắc bất kỳ lỗi chính tả hay lỗi nào trong khi mã đang biên dịch.

Ngôn ngữ Python

x = 10 + 12
x = "Hello World"

Các câu lệnh trên hoàn toàn phù hợp khi sử dụng Python. Lý do cho điều này là trình thông dịch của Python, nó đọc và xử lý các biến khi chúng đến. Bởi vì Python thông dịch mã của bạn, và nó không có các kiểm tra đánh máy mà Java sẽ có. Tuy nhiên điều này có thể khá thuận tiện, nhưng việc vô tình sử dụng biến không đúng loại cũng có thể gây ra nhiều vấn đề trong việc chương trình của bạn đang chạy, vì vậy được coi là một sự đánh đổi.

Xây dựng và cách vận hành

Java

Khi mã của bạn đã sẵn sàng trong Java, bạn cần biên dịch nó thành Java Bytecode để có thể thực thi mã.

Đầu ra mã của bạn có dạng tệp .class. Để thực thi tệp .class, bạn cần cài đặt Java RunTime Environment (JRE) trên máy tính. Tệp .class có thể thực thi ở bất kỳ nền tảng nào có phiên bản JRE và hầu hết các hệ điều hành hiện đại đều có phiên bản này.

Bạn cũng có thể xây dựng dự án của mình dưới dạng tệp .jar để đóng gói các tệp .class của bạn một cách thuận tiện và có những sản phẩm giúp bạn có thể đóng gói mã thành một định dạng thực thi.

Một tệp .java sẽ không mang lại nhiều hiệu quả cho bạn vì trước tiên chúng cần phải biên dịch nó thành tệp .class. Để làm được điều này, bạn cần cài đặt Bộ công cụ phát triển Java bao gồm trình biên dịch Java.

Python

Python là một ngôn ngữ kịch bản. Khi bạn viết mã tệp .py, bạn không phải biên dịch mã trước khi chạy nó. Đối với Python và các ngôn ngữ kịch bản khác, bạn cần một trình thông dịch để chạy mã của mình. 

Khi khởi chạy trình thông dịch Python, nó sẽ hiển thị lời nhắc bạn có thể nhập các dòng mã Python và trình bày kết quả cho mỗi dòng. Mặc dù bạn có thể biên dịch Python thành các tệp .pyc, cho phép trình thông dịch của bạn hiệu quả hơn. Khi bạn viết mã bằng Python, bạn chỉ cần chạy trình thông dịch với tệp .py của mình.

Tổng quan sự so sánh Java với Python

So sánh Java Python
Màn biểu diễn Tương đối nhanh Chậm hơn Java
Cộng đồng và sự phát triển Rất phổ biến Rất phổ biến
Trường hợp sử dụng Máy học, xử lý dữ liệu Android, phát triển doanh nghiệp
Việc làm và tiền lương Thanh toán tốt Thanh toán tốt

Tổng kết

Box.edu hy vọng rằng việc so sánh Java với Python ở bài viết này sẽ giúp các bạn nắm được 2 ngôn ngữ ngày cụ thể và chính xác hơn. Từ đó có thể lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ phù hợp nhất với bản thân của mỗi lập trình viên, đặc biệt là những người mới bắt đầu.

5/5 - (6 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.