Thị trường tài chính là gì? Cách giao dịch trên thị trường tài chính

Thị trường tài chính là một cụm từ rất quen thuộc đối với những người tham gia đầu tư vào thị trường này. Nó là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán sôi nổi bằng các phương thức thanh toán khác nhau. Hiểu đơn giản thì nó chính là sự luân chuyển vốn trong xã hội. Mời các bạn cùng Box.edu tìm hiểu xem thị trường tài chính là gì nhé

Mục lục bài viết

Tổng quan thị trường tài chính

Thị trường tài chính là gì

Thị trường tài chính có nghĩa là thị trường giao dịch các loại tài sản liên quan đến tài chính như trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu… Các thành phần tham gia vào thị trường tài chính bao gồm: Cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức tài chính trung gian, chính phủ. Là những người trực tiếp tham gia các hoạt động mua bán các loại tài sản tài chính trên thị trường. 

thi-truong-tai-chinh-la-gi-min

Thị trường tài chính là gì

Khi quá trình giao dịch mua bán các oại tài sản tài chính được 2 bên thỏa thuận xong. Quá trình thực hiện mua bán tài sản được hoàn tất. Thị trường tài chính sẽ hỗ trợ người bán và người mua có được mức giá phù hợp nhất.

Điều kiện quan trọng để hình thành thị trường tài chính

Để hình thành nên thị trường tài chính thì cần phải đáp ứng được đầy đủ những điều kiện dưới đây:

 • Nền kinh tế phát triển ổn định. Giá tiền tệ ít bị giao động. Kiểm soát được tình trạng lạm phát. 
 • Thị trường tài chính luôn có các công cụ tài chính hỗ trợ đa dạng. Tạo ra các phương tiện chuyển giao hỗ trợ quyền sử dụng các nguồn tài chính.
 • Hệ thống giữa các tổ chức trung gian tài chính dần được hình thành và phát triển
 • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống phát luật, tổ chức quản lý nhà nước để thực hiện giám sát sự hoạt động của thị trường tài chính.
 • Tạo dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật và các hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho những hoạt động của thị trường tài chính.
 • Cần có đội ngũ của các nhà kinh doanh, những đơn vị quản lý có kinh nghiệm về thị trường tài chính. Kết hợp với đông đảo các nhà đầu tư có kiến thức. Dám mạo hiểm đối mặt với những rủi ro trên thị trường.

thi-truong-tai-chinh-thu-cap

Thị trường tài chính là gì? Điều kiện quan trọng hình thành nên thị trường tài chính

Thị trường tài chính có các yếu tố cơ bản nào

Thị trường tài chính bao gồm các yếu tố cơ bản dưới đây:

– Đối tượng của thị trường tài chính: chính là nguồn cung cầu về vốn

– Công cụ tham gia hỗ trợ thị trường tài chính: Các chứng từ có giá trị do các chủ thể phát hành. 

– Chủ thể của thị trường tài chính: Chính là những pháp nhân và thể nhân tham gia trên thị trường tài chính. Chủ yếu cũng là công ty tài chính, ngân hàng, các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư…

Trên thị trường tài chính cũng có nhiều hàng hóa. Tùy theo đặc điểm của từng thị trường, các loại hàng hóa cũng sẽ có sự thay đổi theo.

Trên thị trường vốn: Hàng hóa chính là những cổ phiếu và trái phiếu, chứng khoán cầm cồ bất động sản…

Trên thị trường tiền tệ: Hàng hóa chính là chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu, tín phiếu kho bạc…

Trên thị trường tài chính phái sinh: Hàng hóa chính là các hợp đồng kỳ hạn. Hợp đồng hoán đổi, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn.

Chức năng và vai trò của thị trường tài chính

Chức năng của thị trường tài chính

Đối với thị trường tài chính sẽ có những chức năng cụ thể như dẫn nguồn tài chính đảm bảo mục đích thúc đẩy các yếu tố liên quan. Nhưng về tổng thể thì thị trường tài chính có 3 chức năng sau:

yeu-to-co-ban-cua-thi-truong-tai-chinh

Thị trường tài chính là gì? Chức năng cơ bản của thị trường tài chính

– Dẫn nguồn tài chính chủ yếu từ những chủ thể có khả năng cung ứng nguồn tài chính đến những chủ thể cần được cung ứng nguồn tài chính. Vì thế nên:

 • Thị trường tài chính được biết đến như một kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm đến người làm kinh doanh. Việc này sẽ giúp cho chuyển vốn từ người không có cơ hội đầu tư sinh lời đến những người có cơ hội đầu tư.
 • Thúc đẩy được việc tích lũy và tập trung dòng tiền để có thể đáp ứng được mục đích. Nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật kết hợp việc sản xuất kinh doanh.
 • Giúp cho việc tối ưu sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả cao so với người có tiền để đầu tư và người đi vay tiền để đầu tư.
 • Vay để có thể trả được cả vốn và lãi cho người vay và tạo được thu nhập tích lũy cho mình.
 • Thị trường tài chính luôn có những chính sách thuận lợi cho việc thực hiện chính sách mở cửa. Cải cách kinh tế phát triển của chính phủ. Điều này được thực hiện thông qua các hình thức thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, phát hành trái phiếu, bán cổ phần…

Thị trường tài chính cũng cho phép sử dụng những chứng từ có giá như bán trái phiếu, cổ phiếu, đổi tiền.

– Thị trường tài chính cũng có những chức năng hỗ trợ cho việc thanh khoản cao của chứng khoán

– Thị trường tài chính cũng cung cấp những thông tin về tình hình kinh tế và đánh giá được giá trị của các doanh nghiệp đang hoạt động sôi nổi trên thị trường chứng khoán.

Thị trường tài chính có vai trò như thế nào

Thị trường tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các hoạt động của những chủ thể đang tham gia trên thị trường. 

Nó có vai trò quan trọng trong việc thu hút. Huy động từ chính các nguồn lực trong nước. Đồng thời, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư. 

Thị trường tài chính có vai trò thúc đẩy nâng cao về hiệu quả sử dụng tài chính.

Thị trường tài chính thực hiện những chính sách tài chính, chính sách tiền tệ của nhà nước.

Phân loại thị trường tài chính

Dựa vào thời gian sử dụng huy động nguồn tài chính

Thị trường tiền tệ

Đó chính là một bộ phận của thị trường tài chính. Trong đó, chỉ dùng cho việc mua bán các công cụ tài chính ngắn hạn.

Thông thường, khi các chủ thể đi vay trên thị trường này cũng chính là những chủ thể tạm thời đang thiếu hụt tiền tệ mục đích chính là phục vụ cho việc thanh toán. Khi đó, thông qua việc mua bán, giao dịch quyền sử dụng vốn ngắn hạn trên thị trường tiền tệ. Bởi tiền tệ cũng đã cung ứng một lượng tiền tệ cho các bên cần vốn để nhằm mục đích đáp ứng được ngu cầu thanh toán.

Những chủ thể cho vay cũng chính là những chủ thể có tiền nhàn rỗi. Vì thế họ tranh thủ chuyển nhượng các quyền sử dụng các khoản nhàn rỗi để có lợi nhuận trong ngắn hạn. Nhưng vì là đầu tư ngắn hạn nên những nhà đầu tư này chỉ quan tâm đến mức độ an toàn và tính thanh khoản cao. Có thể rút vốn được bất kỳ khi nào. 

Thị trường tiền tệ có một số đặc điểm như:

Có thời gian đáo hạn nhanh. Trong khoảng một năm nên nó có tính thanh khoản cao. Mức độ rủi ro thấp và nó hoạt động tương đối ổn định.

Thị trường tiền tệ hoạt động chủ yếu là tín dụng. Vì thế nên giá cả được hình thành sẽ biểu hiện thông qua lãi suất tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Cấu trúc của thị trường tiền tệ sẽ bao gồm thị trường liên ngân hàng, tín dụng, ngoại hối, chứng khoán ngắn hạn.  

Thị trường vốn

Chính là thị trường trao đổi mua bán các công cụ tài chính trung và ngắn hạn. Mục đích để cung cấp vốn cho các khoản đầu tư dài hạn của Chính phủ. Doanh nghiệp và các hộ gia đình. Việc thời gian luân chuyển vốn trên thị trường này sẽ dài hạn hơn so với thị trường tiền tệ. Vì thế nên các công cụ tài chính thường có mức độ rủi ro cao hơn. Cùng với nó là tính thanh khoản kém hơn làm cho tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn.

Các công cụ của thị trường vốn sẽ bao gồm trái phiếu chính phủ, cổ phiếu, trái phiếu công ty.

Cấu trúc thị trường bao gồm thị trường tín dụng trung hạn và dài hạn và thị trường chứng khoán.

Dựa theo phương thức tài chính huy động

Phương thức tài chính huy động được chia thành 2 dạng sau:

Thị trường nợ

Chính là thị trường xảy ra việc mua bán các công cụ nợ. Bao gồm các công cụ như:

Công cụ nợ ngắn hạn: Thời gian đáo dưới 1 năm

Công cụ nợ trung hạn: Thời gian đáo từ 1 năm – 10 năm

Công cụ nợ dài hạn: Thời gian đáo hạn từ 10 năm trở nên

Thị trường vốn cổ phần

Là thị trường mà những người cần vốn sẽ huy động vốn theo cách phát hành cổ phiếu. Các cổ phiếu này chính là quyền được chia trên tài sản của chính các công ty phát hành cổ phiếu và lãi ròng.

Những người nắm giữ cổ phiếu sẽ có quyền sở hữu một phần tài sản của công ty. Sẽ được chia lợi nhuận ròng của công ty sau khi thanh toán tất cả chi phí, thuế và thanh cho chủ nợ.

Dựa vào sự luân chuyển tài chính

Thị trường sơ cấp

Nơi diễn ra việc mua bán và phát hành chứng khoán thông các ngân hàng.

Thị trường thứ cấp

Nơi diễn ra các hoạt động mua bán chuyển nhượng các mã chứng khoán đã phát hành. Loại thị trường thứ cấp cũng được chia thành 2 loại: Thị trường phi tập trung và sở giao dịch.

Dựa vào tính chất pháp lý

Thị trường tài chính chính thức

Đó là thị trường diễn ra mọi hoạt động huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính được thực hiện một cách có nguyên tắc. Theo đúng thể chế được nhà nước quy định một cách rõ ràng trong văn bản pháp luật. Các chủ thể tham gia thị trường sẽ được pháp luật bảo vệ.

Thị trường tài chính không chính thức

Đó là thị trường diễn ra mọi hoạt động huy động, cung ứng. Giao dịch các nguồn tài chính và người cần nguồn tài chính không theo bất cứ quy tắc nào và thể chế của nhà nước quy định.

Thực trạng thị trường tài chính

Hiện nay, thị trường tài chính ở Việt Nam ngày càng phát triển. Cả về bề nổi lẫn chiều sâu của nó. Trong đó, nổi bật các thị trường:

 • Các tổ chức tài chính
 • Thị trường bảo hiểm
 • Thị trường cổ phiếu và trái phiếu
 • Hệ thống ngân hàng, thương mại

Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại và các đơn vị tổ chức tài chính

Chính là các thị trường nắm giữ một vai trò quan trọng trong khu vực tài chính của Việt Nam. Đó là nơi cung cấp vốn chủ yếu đối với các doanh nghiệp. Bởi tốc độ tăng tín dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế.

Hệ thống các ngân hàng hiện nay:

 • Ngân hàng thương mại cổ phần
 • Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước
 • Ngân hàng thương mại nhà nước
 • Ngân hàng liên doanh
 • Ngân hàng cơ sở
 • Ngân hàng trung ương
 • Ngân hàng vốn nước ngoài 100%
 • Chi nhánh ngân hàng tại nước ngoài
 • Công ty tài chính
 • Công ty cho thuê tài chính
 • Văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài

Với những cơ chế tác động của ngân hàng. Kết hợp cùng các đơn vị tài chính vào thị trường tiền tệ. Được thể hiện ở việc tập trung các công cụ điều hành chính sách tiền tệ với các nghiệp vụ ngân hàng Trung ương.

Ngân hàng nhà nước cũng dần chuyển sang thực hiện các cơ chế điều hành với lãi suất cơ bản kết hợp hàng tháng công bố mức lãi suất cơ bản quy định về

 • Lãi suất chiết khấu
 • Lãi suất cấp vốn
 • Lãi suất nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ
 • Lãi suất thị trường mở
 • Lãi suất thị trường đấu thầu vào tín phiếu kho bạc nhà nước
 • Lãi suất thị trường
 • Lãi suất huy động vốn
 • Lãi suất cho vay của các đơn vị tổ chức tín dụng

Thực trạng thị trường tiền gửi và huy động vốn

Thị trường tài chính Việt Nam cũng hoạt động sôi nổi và xếp vào hàng cạnh tranh nhất trong khu vực. Đối với việc thu hút tiền gửi nhàn rỗi của dân cư. Nhiều đơn vị tài chính đã đưa ra các hình thức như:

 • Khuyến khích ngân hàng mở các tài khoản cá nhân
 • Thu hút tiền gửi thời gian không kỳ hạn của các đơn vị tổ chức kinh tế – xã hội
 • Cạnh tranh mạnh mẽ, thu hút tiền gửi tiết kiệm
 • Phát hành thường xuyên các chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu nhằm mục đích huy động vốn trên 6 tháng với lãi suất thấp.

Nguyên nhân của thực trạng trên

Các ngân hàng trung ương có năng lực điều hành còn hạn chế cùng với tiềm năng tài chính còn hạn chế. Chưa đáp ứng được hiệu quả từ các đơn vị tổ chức tín dụng. Nợ xấu ngày một tăng và khiến cho việc tăng vốn điều lệ để đảm bảo được một tỷ lệ an toàn theo đúng thông lệ quốc tế.

Việc cổ phần hóa thương mại ngân hàng nhà nước vẫn còn diễn ra với tốc độ hơi chậm. Gây cản trở việc phát triển của thị trường Sàn chứng khoán Việt Nam.

Cùng với việc điều hành quản lý của đội ngũ ban quản trị. Các ngân hàng cổ phần thương mại chưa dứt khoát khiến cho việc đưa cổ phiếu lên sàn niêm yết còn chậm.

Cách thức giao dịch trên thị trường tài chính 2022

Hiện nay, trên thị trường tài chính diễn ra việc mua bán trao đổi rất mạnh mẽ. Có 2 hình thức trao đổi chính đó là:

Giao dịch gián tiếp

Hình thức này được hoạt động phổ biến nhất thông qua các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Hoặc các Broker Forex để thực hiện mua bán trao đổi các tài sản tài chính. Thông qua những người làm trung gian này người mua và người bán sẽ được kết nối với nhau giao dịch toàn cầu. Các sản phẩm chính là giao dịch ngoại hối, cổ phiếu cũng dần trở lên đa dạng hơn. 

Việc giao dịch gián tiếp yêu cầu người bán và người mua cần phải trang bị nhiều kiến thức cho mình. Các vấn đề như giá, sản phẩm hot, sản phẩm có tiềm năng phát triển cao. Sẽ được bên trung gian tư vấn chính xác. Và với hình thức này thì cả người mua lẫn người bán đều có những quyền lợi nhất định

Giao dịch trực tiếp

Đây là hình thức giao dịch không cần qua bên môi giới. Ví dụ như thị trường bất động sản người có nhu cầu mua tìm được người bán thông qua các hình thức khác nhau. Sau đó, hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất về giá cả được mua bán với nhau. Vì thế đây được gọi là hình thức giao dịch trực tiếp.

Nhưng hình thức này lại có rất nhiều hạn chế như cách thức giao dịch và thời gian. Bởi không phải ai cũng cũng có thời gian đi đàm phán và tìm hiểu các sản phẩm để thực hiện giao dịch. Chính vì vậy mà hình thức giao dịch gián tiếp sẽ được phổ biến hơn.

Tổng kết

Trên đây là những kiến thức về thị trường tài chính là gì? Phân loại và một số cách thức giao dịch trên thị trường tài chính hiện nay. Với những thông tin này đã được Box.edu cung cấp cho bạn trong bài viết này. 

Rate this post
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.