Hướng dẫn: Cách sử dụng cho mỗi vòng lặp trong Java với mảng chi tiết

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp toàn bộ kiến thức về vòng lặp trong Java với mảng với: vòng lặp While, vòng lặp For, vòng lặp Do while,… Cùng tìm hiểu chi tiết để giúp bạn xử lý những câu lệnh theo các điều kiện cụ thể để làm việc dễ dàng hơn. Khám phá ngay thôi nào!

Mục lục bài viết

Vòng lặp trong Java với Mảng

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, có những tình huống khi chúng ta cần xử lý một câu lệnh nhiều lần dựa trên một điều kiện cụ thể. Là một lập trình viên nghiệp dư, bạn có thể nghĩ đến việc thực thi nó liên tiếp bao nhiêu lần bạn muốn.

Tuy nhiên, những gì kỹ thuật này đang làm là làm lộn xộn mã. Bất kỳ lập trình viên nào cũng biết một mã sạch rất quan trọng để giúp việc gỡ lỗi dễ dàng hơn.

Đây là lý do vòng lặp được giới thiệu trong lập trình. Vòng lặp giúp hoàn thành các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Đặc biệt trong Java, có nhiều toán tử lặp. Hãy để chúng tôi xem nhanh các tùy chọn có sẵn.

vong-lap-trong-Java-voi-mang
Vòng lặp trong Java với Mảng

Vòng lặp While

Cú pháp cho vòng lặp While như sau:

while(Boolean_expression)
{
//Statements
}

Vòng lặp này sẽ thực thi khi biểu thức Boolean là true. Nếu câu lệnh sai, mã sẽ không vào vòng lặp. Sau đó, mã sẽ tiếp tục với các câu lệnh theo sau vòng lặp While.

Các phần khác nhau của vòng lặp While là: 

1. Kiểm tra Biểu thức: Trong biểu thức này, chúng ta phải kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đánh giá là true thì chúng ta sẽ thực hiện phần thân của vòng lặp và chuyển đến cập nhật biểu thức. Nếu không, chúng ta sẽ thoát khỏi vòng lặp while. 

2. Cập nhật Biểu thức : Sau khi thực hiện phần thân của vòng lặp, biểu thức này tăng / giảm biến vòng lặp một số giá trị. 

Đây là một ví dụ về vòng lặp while:

public class Test {
public static void main(String args[]) {
int i = 10;
while( i < 20 ) {
System.out.print("value of i : " + i );
i++;
System.out.print("\n");
}
}
}

Output:

value of i : 10

value of i : 11

value of i : 12

value of i : 13

value of i : 14

value of i : 15

value of i : 16

value of i : 17

value of i : 18

value of i : 19

Vong-lap-While
Vòng lặp While

Vòng lặp Do While 

Cú pháp cho vòng lặp “Do… While” như sau:

do
{
//statements to be executed
}while(Boolean_expression);

Như bạn có thể thấy trong đoạn mã trên, câu lệnh While kiểm tra xem biểu thức Boolean có đúng không sẽ xuất hiện ở cuối vòng lặp “Do”. Xét về vòng lặp trong Java với mảng thì điều này có nghĩa là các câu lệnh bên trong vòng lặp được thực thi một lần trước khi biểu thức được kiểm tra.

Nếu câu lệnh là True, nó sẽ quay lại vòng lặp và thực hiện các câu lệnh. Nhưng, nếu câu lệnh If False, vòng lặp kết thúc và luồng tiếp tục với dòng mã tiếp theo sau câu lệnh While.

Vong-lap-Do-While
Vòng lặp Do While

Đây là mã mẫu cho vòng lặp này:

public class Udemy {
public static void main(String args[]){
int u = 10;
do{
System.out.print("value of u : " + u );
u++;
System.out.print("\n");
}while( u < 15 );
}
}

Output:

value of u : 10

value of u : 11

value of u : 12

value of u : 13

value of u : 14

value of u : 15

Các thành phần của vòng lặp do-while

1. Kiểm tra Biểu thức:

Trong biểu thức này, chúng ta phải kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đánh giá là true thì chúng ta sẽ thực hiện phần thân của vòng lặp và chuyển đến cập nhật biểu thức. Nếu không, chúng ta sẽ thoát khỏi vòng lặp while.

2. Cập nhật biểu thức:

Sau khi thực hiện phần thân của vòng lặp, biểu thức này tăng / giảm biến vòng lặp một số giá trị.

Thực thi vòng lặp do-While 

 1. Kiểm soát rơi vào vòng lặp do-while.
 2. Các câu lệnh bên trong phần thân của vòng lặp được thực thi.
 3. Quá trình cập nhật diễn ra.
 4. Luồng chuyển sang Điều kiện
 5. Tình trạng được kiểm tra.
  1. Nếu Điều kiện cho kết quả đúng, hãy chuyển đến Bước 6.
  2. Nếu Điều kiện cho kết quả là false, thì luồng sẽ đi ra ngoài vòng lặp
 6. Quy trình quay trở lại Bước 2.

Vòng lặp For

Cú pháp của vòng lặp “for” như sau:

for(initialization; Boolean_expression; update)
{
//Statements
}

Khi bạn biết rằng một nhiệm vụ cần được lặp lại nhiều lần, bạn có thể sử dụng vòng lặp “For”. Nó tuân theo một cấu trúc trong đó một số nguyên được khởi tạo, một điều kiện được đặt với số nguyên đó, và sau đó số nguyên được cập nhật thành một giá trị mới.

Bây giờ, sau khi khởi tạo, số nguyên được kiểm tra cho biểu thức Boolean. Nếu được tìm thấy đúng, các câu lệnh mã sẽ được thực thi. Sau đó, vòng lặp chuyển đến câu lệnh cập nhật và sau đó kiểm tra lại xem giá trị số nguyên có thỏa mãn biểu thức Boolean hay không.

vong-lap-for
Vòng lặp For

Nếu có, các bước thực hiện vòng lặp được lặp lại cho đến khi biểu thức Boolean trở thành sai. Với vòng lặp trong Java với mảng bạn sẽ dễ dàng thực hiện các vòng lặp.

Đây là một ví dụ mẫu cho vòng lặp này:

public class Udemy {
public static void main(String args[]) {
for(int n = 10; n < 15; n = n+1) {
System.out.print("value of n : " + n );
System.out.print("\n");
}
}
}

Output:

value of n : 10

value of n : 11

value of n : 12

value of n : 13

value of n : 14

value of n : 15

Đối với mỗi vòng lặp

Bây giờ, nếu bạn đã nhận thấy tất cả các ví dụ trên, chúng thường được sử dụng để thao tác với số nguyên. Người ta làm gì khi họ phải làm việc với việc lặp lại các mảng?

Để trả lời câu hỏi này, trong Java 5 đã giới thiệu vòng lặp “Cho từng”. Vòng lặp này có thể được sử dụng rất tốt với việc lặp qua các mảng và các tập hợp khác như vậy. Mặc dù bạn có thể sử dụng vòng lặp “For” với toán tử lặp và vòng lặp trong Java với mảng.

Mã trở nên dễ đọc hơn với từng vòng lặp khi xử lý các số lớn. Vòng lặp này được ưu tiên hơn vòng lặp “For”, không phải luôn luôn, nhưng khi các điều kiện sau được nhìn thấy:

 • Gán phần tử: Tránh sử dụng vòng lặp For – Each khi bạn cần gán giá trị cho một phần tử. Vòng lặp này có thể được sử dụng khi chỉ có quyền truy cập được mong muốn.
 • Sử dụng với cấu trúc đơn: Bạn không thể sử dụng vòng lặp khi cần so sánh hai mảng trong một tình huống.
 • Chỉ lặp đi lặp lại: Chỉ sử dụng vòng lặp “cho từng” để lặp lại chuyển tiếp và quá trình này trong các bước đơn lẻ.
 • Khả năng tương thích: Nếu bạn cần mã của mình tương thích với các phiên bản trước Java 5, bạn có thể muốn sử dụng vòng lặp for thông thường.

Chúng ta hãy xem cú pháp của vòng lặp này:

for(declaration : expression)
{
//Statements
}

Ở đây, khai báo phải thuộc loại biến mà bạn định truy cập trong các mảng. Biến này sẽ được sử dụng trong suốt khối mã “For” và sẽ được thay thế mỗi lần bằng giá trị mảng đang được xử lý.

Biểu thức không là gì ngoài việc đánh giá mảng mà chúng ta cần lặp qua. Biểu thức này thường là một biến mảng hoặc một phương thức để trả về một mảng.

Mã mẫu cho vòng lặp này:

public class Udemy {
public static void main(String args[]){
int [] numericals = {100, 200, 300, 400, 500};
for(int u : numericals){
System.out.print( u );
System.out.print(",");
}
System.out.print("\n");
String [] titles ={"William", "Beatrice", "Lucy", "Sam"};
for( String name : titles ) {
System.out.print( name );
System.out.print(",");
}
}
}

Output:

100.200.300.400.500,

William, Beatrie, Lucy, Sam,

Một câu lệnh quan trọng mà chúng ta thường sử dụng với các vòng lặp là câu lệnh Break. Sử dụng câu lệnh này để dừng vòng lặp. Bạn chỉ có thể sử dụng câu lệnh bên trong vòng lặp trong Java với mảng.

Cú pháp cho câu lệnh break như sau:

break;

Đây là mã mẫu cho câu lệnh này:

public class Udemy {
public static void main(String args[]) {
int [] nums = {100, 200, 300, 400, 500};
for(int y : nums ) {
if( y == 300 ) {
break;
}
System.out.print( y );
System.out.print("\n");
}
}
}

Output:

100

200

Tổng kết

Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi trong bài viết về vòng lặp trong Java với mảng đã giúp bạn trang bị thêm cho mình được nhiều kiến thức. Đặc biệt là với những bạn lập trình viên mới học Java. Với kiến thức này sẽ giúp bạn dễ dàng thao tác hơn trong công việc và lập trình của mình. Chúc bạn thành công!

5/5 - (5 bình chọn)
Xin chào các bạn! Mình là Hà Nguyên Phương Hiện đang là tác giả của Box.edu.vn website nổi tiếng chuyên review, đánh giá, giới thiệu các khóa học hay nhất hiện nay.